Otvaranje tvrtke

d.o.o / j.d.o.o

Za sve vas koji ste se odlučili za otvaranje tvrtke ( „firma“ – neispravno) sastavili smo ovaj Vodič za otvaranje tvrtke gdje su detaljno opisani koraci pokretanja trgovačkog društva, odnosno j.d.o.o. Kako bi što jednostavnije donijeli odluku koja vrsta tvrtke najviše odgovara vašim potrebama i mogućnostima, na kraju infografike ćete pronaći tablicu s osnovnim razlikama između ta dva oblika poslovanja.

Otvaranje tvrtke

d.o.o / j.d.o.o

Za sve vas koji ste se odlučili za otvaranje tvrtke ( „firma“ – neispravno) sastavili smo ovaj Vodič za otvaranje tvrtke gdje su detaljno opisani koraci pokretanja trgovačkog društva, odnosno j.d.o.o. Kako bi što jednostavnije donijeli odluku koja vrsta tvrtke najviše odgovara vašim potrebama i mogućnostima, na kraju infografike ćete pronaći tablicu s osnovnim razlikama između ta dva oblika poslovanja.

1/

Odabir imena tvrtke

 • Na stranici Sudskog registra provjerite dostupna imena
 • Pregledate i one tvrtke koje su u stečaju
 • Preporuka odvjetnika je odabrati više imena (radi mogućeg odbijanja od strane suda)
 • Za j.d.o.o. – naziv tvrtke obavezno sadrži i djelatnost kojom se bavi

3/

Sjedište tvrtke

 • Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru
 • Trebate imati ugovor o najmu za korištenje prostora
 • Ukoliko želite imati tvrtku prijavljenu kod kuće – potrebno je izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine

5/

Banka – uplata temeljnog kapitala

Dokumentacija

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva

Temeljni kapital

 • D.O.O – 20.000 kn
 • J.D.O.O – 10 kn

7/

Izrada pečata

Pečat sadrži naziv društva

 • Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija Rješenja o upisu u sudski registar

9/

Prijava na Poreznu upravu

Dokumentacija

 • Set rješenja od registracije kod Trgovačkog suda
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od DZS-a
 • Potpisni karton žiro-računa
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora (ako je prostor u najmu)
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga ili Izjava da će društvo samostalno obavljati računovodstvo
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD-u
 • Potpisni karton
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora

11/

Odluka nadležnog upravnog tijela

Dokumentacija

 • Odluka nadležnog upravnog tijela o zadovoljavanju tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i drugih uvjeta – dostaviti trgovačkom sudu

2/

Odabir djelatnosti

 • Odaberite djelatnosti kojima ćete se baviti
 • Poslužite se ovim linkom: NKD 2007.

Važna napomena:

 • Možete upisati koliko god djelatnosti želite, cijena je ista.
 • Provjerite uvjete za obavljanje djelatnosti: http://psc.hr/?page_id=58
 • Naknadno dodavanje djelatnosti se naplaćuje

4/

Javni bilježnik

Ovjeriti dokumente

 • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o određivanju adrese društvaIzjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Dokumenti:

 • Osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane)
 • Obavezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potppise potrebno ovjeriti

6/

Državni zavod za statistiku

Dostaviti DZS-u

 • Preslika Rješenja o upisu u trgovački registar
 • RPS obrazac – ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom
 • Kopija OIB-a tvrtke
 • Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna
  broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Nakon obrade zahtjeva Državni zavod za statistiku izdaje “Dokument o razvrstavanju poslovnog subjekta”-
možete preuzeti osobno u Branimirovoj 19 u Zagrebu.

8/

Otvaranje računa u banci

Dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Radi se prijenos temeljnog kapitala sa privremenog računa na novootvoreni žiro

10/

Prijava na HZMO

Dokumentacija:

 • Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)
 • Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
 • Rješenje o upisu u sudski registarObavijest o razvrstavanju društva od strane DZS-a
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Do tri radnika: prijave i odjave mogu se izvršiti na šalterima HZMO
 • Preko tri radnika: obavezna je prijava putem servisa e-Mirovinsko

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid

 • Ugovor o radu

Prijava na HZZO

Dokumentacija:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji Tiskanica 2

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Ugovor o radu
 • Radnu dozvolu, ako je zaposlenik, strani državljanin

1/

Odabir imena tvrtke

 • Na stranici Sudskog registra provjerite dostupna imena
 • Pregledate i one tvrtke koje su u stečaju
 • Preporuka odvjetnika je odabrati više imena (radi mogućeg odbijanja od strane suda)
 • Za j.d.o.o. – naziv tvrtke obavezno sadrži i djelatnost kojom se bavi

2/

Odabir djelatnosti

 • Odaberite djelatnosti kojima ćete se baviti
 • Poslužite se ovim linkom: NKD 2007.

Važna napomena:

 • Možete upisati koliko god djelatnosti želite, cijena je ista.
 • Provjerite uvjete za obavljanje djelatnosti: http://psc.hr/?page_id=58
 • Naknadno dodavanje djelatnosti se naplaćuje

3/

Sjedište tvrtke

 • Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru
 • Trebate imati ugovor o najmu za korištenje prostora
 • Ukoliko želite imati tvrtku prijavljenu kod kuće – potrebno je izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine

4/

Javni bilježnik

Ovjeriti dokumente

 • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o određivanju adrese društvaIzjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Dokumenti:

 • Osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane)
 • Obavezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potppise potrebno ovjeriti

5/

Banka – uplata temeljnog kapitala

Dokumentacija

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva

Temeljni kapital

 • D.O.O – 20.000 kn
 • J.D.O.O – 10 kn

6/

Državni zavod za statistiku

Dostaviti DZS-u

 • Preslika Rješenja o upisu u trgovački registar
 • RPS obrazac – ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom
 • Kopija OIB-a tvrtke
 • Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna
  broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Nakon obrade zahtjeva Državni zavod za statistiku izdaje “Dokument o razvrstavanju poslovnog subjekta”-
možete preuzeti osobno u Branimirovoj 19 u Zagrebu.

7/

Izrada pečata

Pečat sadrži naziv društva

 • Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija Rješenja o upisu u sudski registar

8/

Otvaranje računa u banci

Dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Radi se prijenos temeljnog kapitala sa privremenog računa na novootvoreni žiro

9/

Prijava na Poreznu upravu

Dokumentacija

 • Set rješenja od registracije kod Trgovačkog suda
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od DZS-a
 • Potpisni karton žiro-računa
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora (ako je prostor u najmu)
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga ili Izjava da će društvo samostalno obavljati računovodstvo
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD-u
 • Potpisni karton
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora

10/

Prijava na HZMO

Dokumentacija:

 • Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)
 • Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
 • Rješenje o upisu u sudski registarObavijest o razvrstavanju društva od strane DZS-a
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Do tri radnika: prijave i odjave mogu se izvršiti na šalterima HZMO
 • Preko tri radnika: obavezna je prijava putem servisa e-Mirovinsko

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid

 • Ugovor o radu

Prijava na HZZO

Dokumentacija:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji Tiskanica 2

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Ugovor o radu
 • Radnu dozvolu, ako je zaposlenik, strani državljanin

11/

Odluka nadležnog upravnog tijela

Dokumentacija

 • Odluka nadležnog upravnog tijela o zadovoljavanju tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i drugih uvjeta – dostaviti trgovačkom sudu

Razlike između d.o.o-a i j.d.o.o-a

Kontaktirajte nas

Zanima vas

8 + 15 =

* Cijena sata za pojedinu uslugu iznosi 150 kn + PDV (187,50 kn)

Tilio.hr - Pokretač projekta Virtualna tvornica OIB 66142139895 - Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Pitanja? Javite nam se