U izazovnim danima kada potraga za poslom više nije najjednostavnija stvar, sve je više onih koji u 2020. godini donose odluku pokretanja samostalne djelatnosti, a primamljiva potpora za samozapošljavanje HZZ-a dobro dođe na početku vaše poslovne priče!

 

Zbog neizvjesnih okolnosti uvjetovanih pandemijom koronavirusa, ova poslovna godina veliki je izazov svima, a posebno nezaposlenima koji će u smanjenoj ponudi poslova ove jeseni imati još veći problem pronaći radno mjesto i uspješno zarađivati za život.

No, ne kažu slučajno da najteža vremena izvlače najviše iz najboljih među nama i možda je baš ova jesen pravo vrijeme za pokretanje samostalne djelatnosti, uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji vam svojim financijskim sredstvima itekako može olakšati ulazak u vašu dobro proučenu poslovnu priču.

Naravno, govorimo o poticaju za samozapošljavanje čiji iznos iz godine u godinu raste. Sve je krenulo s 35 tisuća kuna, da bi prethodnih godina postepeno preko 55 i 85 tisuća potpora narasla do primamljivih 100.000 kuna na početku ove godine.

Očekivano, interes u Hrvatskoj za ovom poslovnom prilikom ne jenjava. U prvih šest mjeseci 2020. godine novouključenih osoba u program bilo je 972, od toga 565 u dobi 25-39 godina, 383 žene i 248 osoba visoke stručne spreme.

 

Ako ste zainteresirani, trebate naravno paziti na rok za podnošenje zahtjeva, jer je ove godine kao krajnji datum postavljen 31. listopad. No, novca još ima i sredstva su i dalje tu na raspolaganju!

 

Što je potpora za samozapošljavanje i kome je namijenjena?

 

Riječ je o mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova registriranja i rada poslovnog subjekta.

Hoće li HZZ taj novac dati bilo kome tko se javio? Baš i ne. No, ne brinite, ako idete korak po korak doći ćete do novca, pod uvjetom da ste smislili održiv poslovni plan i spremni ste strpljivo proći sve procedure koje su pred vama.

HZZ naglašava da se potpora dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju. Drugim riječima, na vama je da dođete u područni ured, izložite svoju ideju nadležnoj osobi koja će vas zatim uputiti na radionicu na kojoj ćete podosta naučiti o ovoj mjeri i kako ispuniti uvjete da vam potpora bude odobrena.

Potrebno je zatim napisati poslovni plan s troškovnikom i priložiti dokumentaciju te čekati odgovor povjerenstva koji bi trebao stići nakon 3 do 5 tjedana. Odlična je stvar što nakon odobrenja poticaja za vaše poslovanje puni iznos novca sjeda na račun u roku od 30 dana, pod uvjetom da ste izvadili bjanko zadužnicu, kao instrument osiguranja plaćanja.

Valja naglasiti i da osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte, kao i preuzimanje postojećih subjekata.

 

Koji su kriteriji za dobivanje poticaja?

 

Postoje prije svega djelatnosti čijem je razvoju namijenjena ova mjera HZZ-a, a podijeljene su u dvije skupine.

Poticaje do 100.000 HRK moguće je dobiti za djelatnosti iz prve skupine:

 • rudarstvo i vađenje
 • prerađivačka industrija
 • opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
 • opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
 • građevinarstvo

 

Poticaje do 75.000 HRK moguće je dobiti za djelatnosti iz druge skupine:

 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane
 • Informacije i komunikacije
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • Obrazovanje
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Umjetnost, zabava i rekreacija
 • Ostale uslužne djelatnosti

 

Nije nevažno spomenuti i da HZZ može odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Što se pak kriterija za samog podnositelja zahtjeva tiče, traži se da osoba izradi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te mora proći spomenute aktivnosti za samozapošljavanje dostupne u nadležnom područnom uredu. Dodijeljena subvencija mora biti usmjerena na troškove registriranja i rada poslovnog subjekta, a isti se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

Troškovnik podrazumijeva troškove vezane uz registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti. Također, podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve financijske obveze iz prethodnih poslovnih subjekata pa valja priložiti i potvrdu da nemate nikakvih dugovanja koju izdaje Porezna uprava.

 

Tko ne može dobiti potporu i koje su djelatnosti neprihvatljive?

 

HZZ je odlučio da se potpora za samozapošljavanje ne može odobriti za ove djelatnosti koje smatra neprihvatljivima za financiranje ovakvim poticajima:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane
 • Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
 • Poslovanje nekretninama
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
 • Djelatnosti zapošljavanja
 • Putničke agencije, organizatori putovanja

Neki podnositelji zahtjeva također ne mogu računati na potporu. To su osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju, kao i osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe. Dugotrajnom nezaposlenošću smatra se radna neaktivnost od 12 mjeseci i više. Oni koji su već iskoristili svoje pravo na ove poticaje, ne mogu dobiti još jedan.

 

Koja je dokumentacija potrebna?

 

Kao što već vjerojatno znate, da biste dobili financijsku potporu države, potrebno vam je podosta papirologije, a isti slučaj imamo i kod potpore za samozapošljavanje.

Obrasce možete pronaći na stranici Mjere.hr, a obavezno je ispuniti ove pri podnošenju zahtjeva:

 • Zahtjev za potpore za samozapošljavanje
 • Poslovni plan s troškovnikom
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
 • Izjava o nepodmirenim obvezama
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva
 • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)
 • Uvjerenje o prebivalištu za stanovnike I., II., III. I IV. skupine JLS (jedinica lokalne samouprave)

Naravno, to nije sve. Već smo spomenuli potvrdu o nedugovanjima koji izdaje Porezna uprave, a zbog ocjenjivanja vašeg zahtjeva dobro je priložiti i detaljan životopis i certifikate koji dokazuju da posjedujete znanje obavljanja željene djelatnosti. Tu su i pisma namjere te različite poslovne ponude što će vam također donijeti dodatne bodove pri povjerenstvu i približiti vas odobrenju novčanog poticaja. Ne zaboravimo da specifične djelatnosti traže adekvatne papire, a o tome ćete saznati više u razgovoru s vašim HZZ savjetnikom.

 

Koliki novčani poticaj možete dobiti i o čemu to ovisi?

 

Kao što ste vjerojatno primijetili, kad se piše o iznosu potpore za samozapošljavanje uvijek se koristi riječ “do”. Drugim riječima, do 100.000 HRK poticaja znači da možete dobiti tu količinu novca, ali ovisno o kriterijima raspodjele novca, ona može biti i umanjena.

Već smo spomenuli podjelu na djelatnosti iz prve skupine uz koje maksimalna potpora iznosi 100.000 kuna, dok za drugu skupinu iznosi 75.000 kuna.

No, tu je i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti Vlade Republike Hrvatske o kojoj također ovisi visina poticaja za samozapošljavanje. Ukratko, jedinice lokalne samouprave podijeljene su na 8 skupina, a prebivalište u onim općinama i gradovima iz 1. do 4. skupine omogućuje maksimalnu potporu do 100.000 HRK. Za 5. i 6. skupinu dobiva se do 85.000 kuna, a za 7. i 8. skupinu 75.000 kuna, po ključu da su pod manjim rednim brojevima manje razvijene sredine za koje HZZ daje veće poticaje.

Naravno, visina poticaja ovisit će i o vašem poslovnom planu i njegovom troškovniku, u kojem ukupni iznos troškova ne smije biti manji od iznosa potpore koju ste zatražili.

Tu je također i udruživanje korisnika potpora za samozapošljavanje u isti poslovni subjekt, pri čemu samo jedan može dobiti maksimalni poticaj do 100.000 kuna, dok je ostalima limit 55.000 kuna. Ukupno, ovisno o tipu udruženja, potpora se ograničava do 320.000 kuna, a više o tome možete saznati u opsežnom PDF-u Zavoda za zapošljavanje.

 

Koje su vaše obveze i u kojem slučaju morate vratiti novac?

 

Bilo bi lijepo dobiti od nekog novac i onda s njim raditi što god poželiš, ali to u slučaju potpora za samozapošljavanje neće ići. Naravno, postoje obveze na koje pristajte ulaskom u ovaj program, a kazna za njihovo neizvršavanje može biti oduzimanje sredstava, odnosno obavezni povrat novca.

Ono najvažnije, morate 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora. Također, najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja na vama je dostaviti dokaze o utrošku ukupno isplaćenih sredstava, sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

Trebaju vam dokazi o nabavi opreme i valja ih dostaviti u roku 6 mjeseci od dana potpisa ugovora, a vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi.

U najgorem slučaju, ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, obvezni ste vratiti kompletan isplaćeni iznos potpore. Ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraćate 50% ukupno isplaćenog iznosa potpore. Važno je i naglasiti da se troškovnik u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima.

 

Kako izraditi poslovni plan za samozapošljavanje koji će biti odobren?

 

Sve dosad navedeno je bilo bitno i korisno, ali sada smo napokon došli do najvažnijeg dijela! O poslovnom planu ovisi hoćete li dobiti ovaj veliki iznos ili nećete pa ga valja napraviti maksimalno ozbiljno i profesionalno. Cilj je njime skupiti dovoljan broj bodova za odobrenje potpore.

Kod ocjenjivanja, povjerenstvo daje ocjenu koja može biti maksimalno 26, ali za odobrenje poticaja bit će vam dovoljno 18, odnosno 16 ako se nalazite u već spomenutim nerazvijenim područjima iz I, II, III i IV skupine jedinica lokalne samouprave. Mnogo je faktora koji utječu na konačno ocjenu i zato treba svoj zahtjev učiniti što kvalitetnijim i smislenijim.

Vaš poslovni plan kreće od istraživanja tržišta, prepoznavanja prilika i traženja komparativnih prednosti u odnosu na konkurenciju. Kada skupite dovoljno relevantnih informacija i uočite poslovnu priliku, vrijeme je prikupiti dokumentaciju i ispuniti obrazac za poslovni plan koji već postoji na stranici HZZ-a Mjere.hr.

Glavnu djelatnost morate upisati prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, odabrati oblik registracije, ispuniti pregršt podataka o sebi pa izložiti svoju poslovnu ideju, predmet poslovanja i strukturu ulaganja. Tražit će vas također podatke o poslovnom prostoru i dozvolama za rad, potrebnoj opremi, nakon čega morate dati svoju procjenu konkurencije i svojih prednosti koji će vaš poslovni plan učiniti održivim.

Nakon procjene troškova i prihoda te očekivane dobiti, slijedi na završnoj stranici ključni dio. Naravno, govorimo o troškovniku, dokumentu koji HZZ cijelo vrijeme prati i temeljem kojeg je prilikom isticanja ugovora potrebno podnijeti izvještaj.

Kao što smo već rekli, troškovi mora biti usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta. Ne smiju biti manji od iznosa potpore koju ste zatražili u poslovnom planu. Unutra stavljate isključivo stvari koje ćete financirati iz poticaja, a ne iz vlastitih sredstava.

Što dolazi u obzir? Svakako doprinosi za vlasnika kroz prvih 11 mjeseci, kao i registracija poslovnog subjekta, najam prostora u prvih 11 mjeseci te oprema za uređenje ureda. Izrada web stranice, računalna oprema i potrebni softveri su definitivno opravdani trošak, a odobrene mogu biti i različite edukacije vezane uz poslovanje.

Ako to napravite kako spada, 3 do 5 tjedana kasnije stići će potvrda da vam je poticaj odobren. Moguće je da zatraže manje promjene u troškovniku prije konačnog odobrenja, što vam ne bi trebao biti problem.

U svakom slučaju, pridružiti se tisućama hrvatskih korisnika potpora za samozapošljavanje je itekako moguće i u 2020. godini, a ako zapnete u ovom procesu ili vam bilo što nije jasno, uvijek se možete obratiti profesionalcima okupljenima ovdje, na stranici Tilio.hr, koji vam mogu ponuditi poslovno savjetovanje i olakšati prve korake na putu do ostvarenja velikih poslovnih uspjeha!