Jedna od najvažnijih stavki kod pokretanja novog posla je upravo financijska komponenta cijelog projekta. Ukoliko ste se odlučili za pokretanje trgovačkog društva, biti će vam potrebna određena financijska sredstva za pokrivanje troškova papirologije i uplatu temeljnog kapitala, a o tome smo detaljno pisali u  našem Vodiču za pokretanje novog posla. Ukratko rečeno, kod otvaranja j.d.o.o.-a će vam situacija biti lakša jer za cijelu proceduru otvaranja tvrtke morate izdvojiti približno 859 kn, dok se ukupni trošak otvaranja društva s ograničenom odgovornošću penje na cca 24.000 kn. Imajući u vidu te cifre, jasno  je da ćete za pokretanje posla trebati početni izvor financiranja te vam u ovom postu predstavljamo nekoliko najpopularnijih načina dolaska do potrebnih sredstava, kao i prednosti i nedostatke svakog od njih.

Na početku poslovanja morate računati na tri grupe troškova. U prvu grupu spadaju troškovi koji se odnose na održavanje pozitivnog tijeka novca, kao što su sirovine, plaće i obuka zaposlenika te marketing. U drugu skupinu se svrstavaju kapitalna ulaganja, dakle oprema, zemljište i nekretnine, a treća grupa se odnosi na dugoročni razvoj proizvoda.

Najveća prednost startup poduzeća je u tome što takva vrsta poslovnog projekta privlači potencijalne investitore te su stabilnija od već uhodanih tvrtki. To znači da imaju veći potencijal razvoja s minimalnim ulaganjima u prethodno nabrojane grupe troškova, odnosno zaposlenike, nekretnine i kapital. Ovdje je važno napomenuti i nedostatke ove vrste poslovnih projekata koje se prvenstveno odnose na visok rizik poslovanja, što konkretno znači da je među likvidiranim tvrtkama statistički najveći broj upravo startup tvrtki. To je zato što su za takva poduzeća karakteristični manji iznosi početnog ulaganja, veći rizici i veći potencijalni povrat od investiranja.

Izvor slike: Blogspot

 

1. Fondovi Europske unije

Ukoliko je vaš startup projekt specijaliziran u području visoke tehnologije, postoji velika mogućnost ostvarenja izvora financiranja iz nekog od fondova Europske unije, prvenstveno zbog toga što Europa po inovacijama značajno zaostaje za SAD-om i Japanom. S druge strane, high tech startup-i su investitorima zanimljivi zbog većih mogućnosti zarade tako da svakako prije pokretanja svoje prve tvrtke razmislite imate li potencijal za djelatnost koja se odnosi upravo na tehnologiju i razvoj. Savjet stručnjaka je da, u slučaju da ste se odlučili na tehnološki startup, posjedujete znanja iz područja programiranja. Kako bi savladali osnove trebati će vam 6 do 12 mjeseci te prije kretanja u poslovni svijet najprije uložite u adekvatnu edukaciju koja će vam se kasnije višestruko isplatiti.

Kada se radi o financiranju od strane država članica Europske unije važno je spomenuti da postoje značajne razlike ovisno o kojoj državi članici se radi, ali se u većini slučajeva stavlja naglasak upravo na startup poduzetničke projekte. To financiranje se provodi putem strukturnih fondova i EU programa te u većini zemalja članica osnivači startup poduzeća mogu računati na sljedeće programe financiranja:

 • FIFG      –  The Financial Instrument for Fisheries Guidance
 • ESF         –  The European Social Fund
 • ERDF     –  The European Regional Development Funds
 • EAGGF   – The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

Uvjeti za dobivanje sredstava variraju od programa do programa te je potrebno proučiti uvjete svakog programa zasebno. Treba naglasiti da se tu uvijek radi o bespovratnim sredstvima koji služe za sufinanciranje samo dijela investicije, dok ostatak financiraju investitori. Isto tako, važno je istaknuti da se ta  bespovratna sredstva isključivo dodjeljuju putem javnih poziva za dostavu prijedloga projekata, a koje raspisuju nadležne institucije. Nadalje, sredstva su isključivo namijenjena pokrivanju troškova projekta te ne smiju generirati profit i ne mogu biti dodjeljena za projekte koji su završeni.

Detaljne informacije u vezi EU fondovaza  mala i srednja poduzeća na području Hrvatske možete pronaći na sljedećim linkovima www.strukturnifondovi.hr i www.obzor2020.hr .

 

2. „Bootstrapping“

Ukratko, bootstrapping se odnosi na pokretanje startup tvrtke korištenjem isključivo vlastitih sredstava. Ako se odlučite za ovu vrstu financiranja, morati ćete pronaći metode kojima ćete pokušati izbjeći korištenje eksternog kapitala. Ova metoda će funkcionirati ukoliko budete iznimno kreativni i dosjetljivi te konstantno radite na smanjenju troškova.

U tom smislu predlažemo vam:

 • Minimiziranje osobnih troškova;
 • Izbjegavanje nepotrebnih troškova;
 • Zakup poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru;
 • Kupovina na sniženjima i aukcijama (npr. eBay);
 • Leasing opreme;
 • Koordinaciju kupovine s drugim poslovnim pothvatima;
 • Avansna plaćanja kupaca.

Najveća prednost ovog modela financiranja je kontrola nad razvojem poduzeća, što je svakako poželjno ukoliko ste već iskusni u određenoj grani poduzetništva i imate vlastite poslovne kontakte. Isto tako, važno je napomenuti da je bootstrapping moguć samo za pokrivanje manjih inicijalnih troškova, odnosno, one visine troškova koju možete sami pokriti dok za veće iznose investiranja ipak morate potražiti drugi način financiranja.

Napominjemo da  ako se odlučite za bootstrapping je vrlo važno u samom početku poslovanja početi ostvarivati prihode, odnosno profit te se na taj način vaše poduzeće pokreće samo od sebe bez vanjskih ulaganja. Za kraj, ukoliko se kasnije odlučite za traženje vanjskih investicija, potencijalnom investitoru će vaša metoda financiranja dokazati da ste perspektivan poduzetnik koji je već svladao neke od prvih prepreka te će vaša tvrtka postati privlačnija za više eksternog investicijskog kapitala.

 

3. Krediti

Među najzastupljenije bankovne usluge ubrajaju se usluge kreditiranja i izdavanja sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca.  Kada se govori o financiranja projekata iz područja malog i srednjeg poduzetništva, upravo su krediti  su najčešći način povlačenje financijskih sredstava. Općenito, bankovni krediti su podijeljeni prema različitim kriterijima kao što su npr. namjena, materijalni oblik, podrijetlo davatelja, oblik potpore, ročnost i sl., dok se prema tijeku otplate razlikuju kratkoročni, srednjoročni i dugoročni krediti.

Ukoliko se odlučite za financiranje svog startup projekta putem kredita, savjetujemo da izradite kvalitetan poslovni plan. Taj dokument ne samo da će vama i potencijalnim investitorima pokazati (i dokazati) da znate što radite te kako to želite postići, nego je i važan dio dokumentacije koju banke traže pri procjeni opravdanosti pothvata, a o čemu će ovisiti njihova konačna odluka o odobravanju kredita

Detaljne informacije o kreditiranju i natječajima za kreditiranje malih i srednjih poduzetnika potražite na linkovima:  Hrvatska banka za obnovu i razvitak , HAMAG BICRO i European Investment Bank.

 

4. Zamolite za pomoć svoje „FFF“ (friends, family and fools)

Kratica iz naslova označava prijatelje, rodbinu i „budale“ te se radi o najčešće prvim investitorima na koje kao osnivač možete osloniti u najranijim fazama pokretanja tvrtke, odnosno,  u onoj fazi kada još nemate realizirane prve pozitivne rezultate poslovanja. Prednost ovog načina financiranja je upravo činjenica da ćete u većini slučajeva svoje najbliže uspjeti najlakše nagovoriti na investiranje u vaš startup. te će vam možda netko od njih čak biti i prvi klijent ili kupac. Treba svakako imati na umu nedostatke ovog tipa financiranja, a to je upravo to miješanje rodbinskih i prijateljskih odnosa s poslovnim što, ukoliko se stvari ne odvijaju predviđenim tijekom,  ponekad može završiti loše.

 

5. Neformalni investitori – poslovni anđeli

Neformalni investitori, odnosno poslovni anđeli, su pojedinci koji posjeduju višak novčanih sredstava, relevantno znanje u određenoj grani poslovanje te menadžersko iskustvo. To su najčešće osobe koje su uspješno poslovale u određenoj poslovnoj grani tako da sada kapital i stečeno znanje žele uložiti u startup poduzeća koja su im zanimljiva i/ili nalaze se u istoj grani poslovanja. Ukoliko ste se odlučili kontaktirati nekog od neformalnih investitora s prijedlogom poslovne suradnje, korisno je zapamtiti da postoji nekoliko vrsta poslovnih anđela:

 • Operativni anđeli. Radi se o investitorima koji su radili u istoj grani poslovanja kao i startup poduzeće koje žele financirati. Nedostatak je što su u glavnom radili u velikim tvrtkama tako da im nedostaje znanja u radu s malim i srednjim poduzetnicima.
 • Financijski anđeli. Ova skupina investitora sudjeluje u startup projektu samo s financijskom investicijom kako bi ostvarili povrat na svoja uložena sredstva.
 • Anđeli poduzetnici su bivši uspješni poduzetnici koji nisu radili u istoj grani poslovanja kao i startup poduzeće u koje ulažu.
 • Anđeli čuvari su, s druge strane, isto tako bivši uspješni poduzetnici koji su radili u istoj grani poslovanja kao i startup poduzeće, kao i u tvrtki iste ili slične veličine.

Nadamo se da vam je ovaj tekst razjasnio situaciju što se tiče financiranja vašeg prvog poslovnog pothvata te želimo puno uspjeha u odabiru izvora financiranja i budućem poslovanju!

Vaš Tilio hr.tim