Bliži se ljeto, a s njim i za brojne Hrvate dio godine u kojem privređuju, kako bi od te zarade preživjeli i zimu. Upravo zbog takvih slučajeva, u kojim poduzetnik svoju djelatnost obavlja tek dio godine, nastao je sezonski obrt. No, može li baš svatko i za bilo što otvoriti takav obrt?

Sezonski obrt  – osnove

Prema pravilniku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sezonski obrti mogu se obavljati u trajanju od najviše šest mjeseci godišnje, neprekidno ili s prekidima. Popis djelatnosti koje se mogu registrirati kao sezonski obrt prilično je širok, a među ostalim obuhvaća razne oblike poljoprivrede, šumarstva, ribolova, građevine, proizvodnje hrane i pića, vodeni prijevoz, pružanje usluga smještaja, iznajmljivanje i davanje u zakup raznih predmeta i prometnih sredstava, fitness centre te frizerske i kozmetičke salone. Cjelovit popis pronaći ćete na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_60_1941.html.

Trajanje i doprinosi

Kao i svaki drugi obrt, sezonski obrt upisuje se u obrtni registar. Prilikom upisa, sami definirate u kojem periodu će vaš obrt raditi, primjerice od 1. lipnja do 30. rujna. Jedno prijavljen period rada vrijedi i za svaku narednu godinu, osim ako ne ugasite obrt ili podnesete zahtjev za izmjenu perioda rada. Isto vrijedi i za jednom prijavljenu djelatnost. Što se tiče samih uvjeta otvaranja obrta i prijave djelatnosti, vrijede ista pravila kao i za sve druge vrste obrta.

sezonski obrt

U skladu s tim, za vrijeme kada kroz vaš obrt obavljate djelatnost, vi stićete status osiguranika i dužni ste u tom periodu uplaćivati poreze i doprinose. S druge strane, u dijelu godine u kojem vaš obrt nije aktivan, nema ni obveza plaćanja. Jedina iznimka odnosi se na komorski doprinos, kojeg ste kao obrtnik dužni plaćati Hrvatskoj obrtničkoj komori tokom cijele godine.

Za razdoblje koja vam nije sezona, bit ćete obvezno zdravstveno osigurani ispunite li propisane uvjete, poput obveze javljanja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka sezonskog poslovanja, a nakon toga i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Oni koji žele ostvariti cjelogodišnji radni staž, mogu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnijeti zahtjev za produženo osiguranje, te će plaćanjem 500-tinjak kuna mjesečno ostvariti i u tom razdoblju staž koji će se pribrajati njihovu radnom stažu i priznavati za ostvarivanje prava na mirovinu.