Kada ste se odlučili na samostalno pokretanje vlastitog posla, prva poslovna odluka koju ćete morati donijeti je odabir načina ulaska u posao. U situaciji kada imate vlastitu poslovnu ideju – dakle potrebno znanje, resurse, sposobnosti i želju – možete otvoriti obrt, tvrtku ili ćete se, ipak, odlučiti na jedan od oblika preuzimanja dijela poslovanja ili kompletne postojeće tvrtke. O otvaranju tvrtke i obrta će biti detaljnije riječ u narednim tekstovima, a sada ćemo se ukratko osvrnuti na posebne vrste poslovnih ugovora: franšizu, licencu te akviziciju postojeće tvrtke te vam ponuditi odgovore na pitanje koji oblik poslovanja odabrati.

 

1. Licenca

Jednostavno rečeno, licenca je vrsta ugovora kojim se licencijskom partneru daje posebno pravo uz određenu naknadu. To pravo se može odnositi na korištenje tehnološkog procesa, uporabu imena, zaštitnog znaka ili robne marke, distribuciju određenog proizvoda itd. Ukoliko kupite licencu, daljnji razvoj poslovanja možete temeljiti na organizacijskim, tehničkim, menadžerskim, tehnološkim i sl. iskustvima, kao i na vještinama i znanjima temeljenih na poslovima prodavatelja licence te na taj način vi kao kupac licence poslujete s vrlo niskim poslovnim rizikom.

U modernom poslovanju postoje tri vrste licenci:

a) Ugovorna licenca, koja se može podijeliti na četiri podvrste – neisključiva i isključiva te prostorno ograničena i neograničena. Neisključivom licencom stječe se pravo iskorištavanja patenta, ali na način da davatelj licence zadržava prava iskorištavanja patenta i /ili ustupanja trećim osobama. Prostorno ograničenu licencu je moguće ugovoriti pod uvjetom da je takva radnja u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ostalim hrvatskim zakonima kojima se reguliraju poslovno-pravni odnosi. Ako u ugovoru o licenciranju ne postoji stavka o prostornoj ograničenosti, smatra se da je licenca prostorno neograničena.

b) Zakonska licenca je, u osnovi, licenca koju država daje sama sebi na temelju zakonskih propisa i to s ciljem stvaranja monopola u određenim proizvodnim područjima.

c) Prisilna licenca se izdaje u nadlažnom sudu, samo u slučaju nedovoljnog iskorištavanja patenta bilo kojoj osobi koja podnese zahtjev.

 

2. Kupnja franšize

U suvremenom poduzetništvu kupnja franšize sve više dobiva na značaju, prvenstveno zbog toga što taj oblik poslovanja sa sobom nosi najmanji poslovi rizik. Franšiza predstavlja oblik poslovne suradnje u kojemu davatelj franšize, dakle tvrtka koja ima uhodano poslovanje primatelju franšize ustupa na korištenje svoje ime, usluge, proizvode te poslovno i proizvodno iskustvo. Takva vrsta suradnje se ostvaruje ugovornim, odnosno, franšiznim ugovorom. Prednosti ove vrste preuzimanja su već spomenuti minimalizirani rizik, poslovanje prema već dokazanim poslovnim metodama te početak poslovanja u suradnji s tvrtkom koja ima već utemeljen ugled.Što se tiče nedostataka, oni se u glavnom odnose na pomanjkanje neovisnosti kod donošenja poslovnih odluka, ograničenja u kreativnosti te značajan rizik od prijevare, nerazumijevanja ili nedostatka posvećenosti projektu od strane davatelja franšize.

 

3. Akvizicija postojeće tvrtke

Treća opcija preuzimanja poslovanja je kupnja, odnosno akvizicija postojeće tvrtke. To je moguće ostvariti u situacijama kada postoje poslovni i osobni razlozi prodaje ili kada, na primjer, vlasnici ne žele nastaviti poslovanje po principu nasljeđivanja menadžmenta jer iz opravdanih razloga sumnjaju u poslovne sposobnosti nasljednika. Ako se odlučite za kupnju postojećeg poduzeća, važno je imati na umu da je taj oblik početka poslovanja značajno manje rizičan od započinjanja „od nule“. Naime, ukoliko kupujete perspektivno poduzeće koje je dokazalo sposobnost privlačenja kupaca i već ima bazu stalnih potrošača, postoje veće šanse za uspjeh. Isto tako, u toj situaciji je ime tvrtke već steklo povoljan imidž u poslovnom svijetu te ima uhodano poslovanje, razvijenu mrežu dobavljača kao i stabilnu poziciju na tržištu. Nedostatak ove vrste početka poslovanja mogu biti nejasni razlozi prodaje poduzeća.  Naime, ponekad se vlasnici tvrtki odlučuju za prodaju poduzeća zbog zastarjelosti tehnologije i proizvodnih procesa na kojima se temelji poslovanje te samim time kupujete i potencijalni gubitak konkurentske prednosti na tržištu. Za kraj napominjemo da se prije kupovine tvrtke raspitate o rezultatima poslovanja tvrtke unatrag nekoliko godina, s time da posebno detaljno istražite potencijalna dugovanja u javno dostupnom registru trgovačkog suda, poslovnicama FINA-e, kod banaka i kupaca.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom razjasnili nedoumice oko odabira djelatnosti i dali ideju u kojem smjeru krenuti pri pokretanju vlastitog posla te vam želimo puno uspjeha u početku poslovanja!

Vaš Tilio.hr tim.