U posljednjih šest recesijskih godina među glavne zapreke razvoja poduzetništva su prvenstveno bile porezna nesigurnost, izostanak značajnih investicija u malo i srednje poduzetništvo te izrazito  visoko porezno opterećenje poduzetnika.  Kako bi negativni trendovi u gospodarstvu krenuli u pozitivnom smjeru ministar financija je krajem listopada najavio značajnu reformu poreznog sustava. Najavljene izmjene će se odnositi na povećanje porezne osnovice te smanjenje poreznih stopa i troškova rada, kao i na podizanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki te privlačenje investicija u poduzetništvo.

Prema trenutačno dostupnim podacima reforma poreznog sustava bi trebala stupiti na snagu početkom 2017. godine. Najavljeno je  kako će promjene biti provedene u etapama koje će započeti prvoga dana 2017.godine te se nastaviti kroz cijelu 2017. i 2018. godinu.  U nastavku vam predstavljamo novosti koje će se odnositi na poslovanje malih i srednjih poduzetnika, odnosno smanjenje stopa poreza na dobit, poreza na dohodak te na ukidanje poreza na tvrtku.

 

Porez na dobit

Prva etapa promjena će obuhvaćati smanjenje stope poreza na dobit sa 20% na 12% i to ukoliko ste poljoprivrednik, obrtnik ili mali poduzetnik čiji su godišnji prihodi manji od 3 milijuna kuna. Važno je napomenuti da se ova promjena odnosi na porezna razdoblja od 1.1.2017. godine, a predujam poreza na dobit za 2017. će se utvrđivati primjenom nižih stopa.

Nadalje, poduzetnicima će biti moguća veća fleksibilnost u odabiru načina poslovanja. To znači da ćete moći odabrati jedan od dva dostupna modela, odnosno, plaćanje poreza na dobit prema novčanom tijeku ili na utvrđenu poreznu dobit. Isto tako, za troškove sredstava za osobni prijevoz uvesti će se smanjenje porezno priznatog rashoda sa 70% na 50%., a odnosi se na nabavu automobila za osobni prijevoz, održavanje i sl., a primjenjuje se u slučajevima  kada se na vozilo ne obračunava plaća u naravi.

Najavljena je i veća fleksibilnost u izboru načina oporezivanja gospodarske djelatnosti neprofitnog sektora i to do praga za ulazak u sustav PDV-a, kao i razlike u vođenju knjigovodstva i plaćanju paušalnog poreza za neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost u vrlo malom segmentu svojih aktivnosti.

Za kraj je važno spomenuti da s prvim danom 2017. se planira ukidanje poreza na tvrtku, a  koji se trenutno plaća u godišnjem iznosu koji propisuju općina ili grad gdje je tvrtka ima registrirano sjedište.

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Očekuje se da će promjene u sustavu PDV-a biti implementirane u dvije faze:

1.Faza: Promjene od 1.1.2017.

U ovom razdoblju će se stopa PDV-a od 25% smanjiti se na 13% za inpute u poljoprivrednoj proizvodnji. S druge strane, očekuje se povećanje PDV-a sa 13% na 25% za usluge u ugostiteljstvu, te povećanje sa 5% na 13% za kino ulaznice. Ukoliko ste na vlastiti zahtjev upisani u registar obveznika PDV-a, od sada ćete biti obvezni biti upisani u isti sljedeće tri umjesto dosadašnjih pet kalendarskih godina.

 

2.Faza: Promjene od 1.1.2018.

Početkom 2018.godine u planu je uvođenje dvije stope PDV-a  i to a) opća stopa od  24%  te b) snižena stopa od 12%. Nadalje, doći će do promjene praga za ulazak u sustav PDV-a s 230.000,00 na 300.000,00 kn. Isto tako, kod uvoza strojeva i opreme čija je nabavna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn  će se primjenjivati obračunske kategorije PDV-a (isključivo po rješenju Carinske uprave).Za kraj napominjemo da se nakon dobivanja suglasnosti Vijeća Europske unije očekuje omogućavanje odbitka pretporeza za troškove nabave automobila čija nabavna vrijednost ne prelazi 400.000,00 kn za osobni prijevoz sa svim ovisnim troškovima u iznosu od 50%.

 

Porez na dohodak

Nova porezna reforma će se odraziti i na smanjivanje stopa poreza na dohodak koje će  se za razliku od dosadašnjih 25% smanjiti na 24%, odnosno s  40% na 36%. Naglašavamo da će stopa poreza na dohodak od nesamostalnog rada, koja trenutno iznosi 12 %, biti ukinuta za razdoblja od 1.1.2017. Tada će početi i primjena stope od 24% na jedinstveni porezni razred od 0,00 kn -17.500,00 kn, kao i primjena stope od 36% na dohodak veći od 17.500,00 kn.

Ostale promjene se odnose na povećanje osobnog odbitka na 3.800,00 kn za sve obveznike te zadržavanje stope od 12% samo za oporezivanje dohotka od imovine, kapitala i osiguranja što se smatra konačnim oporezivanjem.

Za kraj vam savjetujemo da posjetite web stranicu  na kojoj je moguće izračunati okvirni iznos plaće nakon nove porezne reforme, s time da napominjemo kako će kalkulator za izračun plaće za 2017. biti dostupan do 15.12.2016. Izračun stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine te je isključivo informativnog karaktera:

Zaključno se može reći kako je spomenuta šestogodišnja recesija značajno smanjila  poreznu bazu, odnosno broj poduzetnika i njihovu gospodarsku aktivnost. Iz tog razloga će se od početka iduće godine početi provoditi navedena reforma čiji je cilj povećanje porezne baze, a samim time i stimulacija poduzetništva. S obzirom da 98% hrvatskog gospodarstva čine mikro i mali poduzetnici, ova reforma za njih predstavlja povoljan vjetar u leđa jer će od iduće godine plaćati značajno manji porez na dobit te se očekuje kako će na taj način privući investicije i ubrzati razvoj gospodarstva. Sada nam jedino preostaje pričekati prve rezultate reforme te se nadamo da će vam ista uvelike olakšati poslovanje.

 

Puno uspjeha želi vam vaš,

Tilio.hr tim

 

Izvor podataka za tekst: Contest knjigovodstveni servis, www.contest.hr