Otvaranje obrta

Vodič za otvaranje obrta je namijenjen svim budućim obrtnicima, a donosi vizualni prikaz koraka potrebnih za otvaranje obrta. Savjetujemo da se prije početka procesa pokretanja obrta upoznate s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima, odnosno, obratite pozornost na posebne vrste obrta (kao što su npr. slobodni, vezani i povlašteni obrt) te potrebnu stručnu spremu potrebnu za otvaranje obrta.

Otvaranje obrta

Vodič za otvaranje obrta je namijenjen svim budućim obrtnicima, a donosi vizualni prikaz koraka potrebnih za otvaranje obrta. Savjetujemo da se prije početka procesa pokretanja obrta upoznate s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima, odnosno, obratite pozornost na posebne vrste obrta (kao što su npr. slobodni, vezani i povlašteni obrt) te potrebnu stručnu spremu potrebnu za otvaranje obrta.

1/

Provjera stručne spreme

 • Provjeriti stručnu spremu za otvaranje obrta – Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
 • Za različita zanimanja potreban je ili majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti ili odgovarajuća srednja stručna sprema

3/

Odabir djelatnosti

 • Odabrati djelatnost iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti
 • Jednu djelatnost odaberite kao primarnu djelatnost
 • Za određene djelatnosti potrebna je potvrda o završenom strukovnom ispitu ili diploma (npr. stolari, fotografi, prevoditelji, serviseri), a za trgovinu, intelektualne ili uslužne djelatnosti nema takvih preduvjeta

5/

Izdavanje obrtnice – registracija i biljezi

 • Troškove registracije obrta uplaćujete u banci ili pošti – biljezi u protuvrijednosti 70 kn
 • Predati dokumentaciju u registarskom ured

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • Da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
 • Da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)
 • Vrijeme obrade zahtjeva – 7 do 21 dana
 • U Uredu državne uprave preuzimate Rješenje o registraciji obrta, tj. Obrtnicu

* ako se prijava podnosi putem e-Obrta, Rješenje o registraciji obrta stiže u Osobni korisnički pretinac obrtnika

7/

Otvaranje računa u banci

Dokumentacija

 • Osobna iskaznica
 • Rješenje o registraciji obrta
 • Obrtnica
 • Pečat

9/

Podizanje obrtnice

Kada dobijete obavijest da je obrt registriran, idete u registarski ured.
Dokumentacija

 • Osobna iskaznica
 • Žig
 • Obrasci RPO, RPO-A, RPO-B
 • Fotokopija ugovora o najmu/korištenju poslovnog prostora (treba za Poreznu)
 • Fotokopija potvrde o otvaranju obrta (treba za HZMO
 • Tiskanice M-1P, M-11P za mirovinsko
 • Ispunjena tiskanica 1 (2 primjerka) i tiskanica 2 (3 primjerka) za zdravstveno osiguranje

11/

Porezna uprava

U Poreznoj upravi predajete

 • Obrasce RPO
 • Fotokopije rješenja o otvaranju obrta i otvaranja poslovnoga računa u banci
 • Ugovor o najmu prostora za poslovanje

13/

Izdavanje računa

 • Nabaviti servis za izdavanje računa

2/

Definirati naziv obrta

 • Ime obrta može biti proizvoljno
 • Naziv obrta –> 3 dijela – željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku

Obrt može imati i skraćeni naziv, bez srednjeg dijela, no sukladno Zakonu uvijek mora biti naveden vlasnik.

4/

Prijava za osnivanje obrta

2 načina:

a) dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji – ovisno o lokaciji sjedišta obrta
b) putem aplikacije e-Obrt koja je dostupna na linku https://e-obrt.minpo.hr/

Dokumentacija

 • Preslika osobne iskaznice
 • Liječničko uvjerenje Medicne rada
 • Ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu
 • Za vezane obrte – Završna svjedodžba
 • Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije
  prije početka rada
 • Ispuniti obrasce koje možete preuzeti sa stranice http://bit.ly/2oX0MT7
 • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
  Potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave.

* Prijavu za upis u obrtni registar možete preuzeti s linka http://ow.ly/ds5O30aIJ7v, a sastoji se od dvije stranice A4 for osobnim mata u kojem će biti navedeni vaši osobni podaci, naziv i sjedište obrta i lista djelatnost

6/

Izrada pečata

 • Pečat: treba sadrži naziv obrta i adresu
 • Za izradu: gradskom uredu za gospodarstvo dostaviti kopiju Rješenja o upisu obrta u obrtni registar

8/

Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima

 • Dokaz o pravu korištenja prostora
 • Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • Za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline – potrebno je prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2, Zagreb) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora

* Te dokumente predajete u Ured državne uprave u Službi za gospodarstvo

10/

Otvaranje poslovnog žiro računa

U banci otvorite poslovni žiro račun
Potrebna dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o otvaranju obrta
 • Potpisana obrtnica
 • Žig

12/

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

HZMO:

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
 • Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
 • Obrazac M-2P i M-12P • Tiskanica SOD (samostalni obveznik doprinosa) u 2 primjerkaHZMO
 • Preslika osobne iskaznice • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta
 • Preslika potpisnog kartona u banci
 • Preslika potvrde o OIB-u * Na temelju svog OIB-a izvadite potvrdu o radnom stažu (potrebno za HZZO)

* Obrt možete prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja putem elektroničkog sustava e-Mirovinsko .To je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.
HZZO:

 • Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta– Županijski ured za gospodarstvo
 • Prijava na HZMO (kopija M-11P)
 • Prijava obrtnika – tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Prijava na HZMO (kopija M-1P)
 • Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku
 • E-radna knjižica – na uvid * Radna dozvola – za strance

1/

Provjera stručne spreme

 • Provjeriti stručnu spremu za otvaranje obrta – Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
 • Za različita zanimanja potreban je ili majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti ili odgovarajuća srednja stručna sprema

2/

Definirati naziv obrta

 • Ime obrta može biti proizvoljno
 • Naziv obrta –> 3 dijela – željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku

Obrt može imati i skraćeni naziv, bez srednjeg dijela, no sukladno Zakonu uvijek mora biti naveden vlasnik.

3/

Odabir djelatnosti

 • Odabrati djelatnost iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti
 • Jednu djelatnost odaberite kao primarnu djelatnost
 • Za određene djelatnosti potrebna je potvrda o završenom strukovnom ispitu ili diploma (npr. stolari, fotografi, prevoditelji, serviseri), a za trgovinu, intelektualne ili uslužne djelatnosti nema takvih preduvjeta

4/

Prijava za osnivanje obrta

2 načina:

a) dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji – ovisno o lokaciji sjedišta obrta
b) putem aplikacije e-Obrt koja je dostupna na linku https://e-obrt.minpo.hr/

Dokumentacija

 • Preslika osobne iskaznice
 • Liječničko uvjerenje Medicne rada
 • Ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu
 • Za vezane obrte – Završna svjedodžba
 • Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije
  prije početka rada
 • Ispuniti obrasce koje možete preuzeti sa stranice http://bit.ly/2oX0MT7
 • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
  Potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave.

* Prijavu za upis u obrtni registar možete preuzeti s linka http://ow.ly/ds5O30aIJ7v, a sastoji se od dvije stranice A4 for osobnim mata u kojem će biti navedeni vaši osobni podaci, naziv i sjedište obrta i lista djelatnost

5/

Izdavanje obrtnice – registracija i biljezi

 • Troškove registracije obrta uplaćujete u banci ili pošti – biljezi u protuvrijednosti 70 kn
 • Predati dokumentaciju u registarskom ured

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • Da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
 • Da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)
 • Vrijeme obrade zahtjeva – 7 do 21 dana
 • U Uredu državne uprave preuzimate Rješenje o registraciji obrta, tj. Obrtnicu

* ako se prijava podnosi putem e-Obrta, Rješenje o registraciji obrta stiže u Osobni korisnički pretinac obrtnika

6/

Izrada pečata

 • Pečat: treba sadrži naziv obrta i adresu
 • Za izradu: gradskom uredu za gospodarstvo dostaviti kopiju Rješenja o upisu obrta u obrtni registar

7/

Otvaranje računa u banci

Dokumentacija

 • Osobna iskaznica
 • Rješenje o registraciji obrta
 • Obrtnica
 • Pečat

8/

Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima

 • Dokaz o pravu korištenja prostora
 • Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • Za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline – potrebno je prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2, Zagreb) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora

* Te dokumente predajete u Ured državne uprave u Službi za gospodarstvo

9/

Podizanje obrtnice

Kada dobijete obavijest da je obrt registriran, idete u registarski ured.
Dokumentacija

 • Osobna iskaznica
 • Žig
 • Obrasci RPO, RPO-A, RPO-B
 • Fotokopija ugovora o najmu/korištenju poslovnog prostora (treba za Poreznu)
 • Fotokopija potvrde o otvaranju obrta (treba za HZMO
 • Tiskanice M-1P, M-11P za mirovinsko
 • Ispunjena tiskanica 1 (2 primjerka) i tiskanica 2 (3 primjerka) za zdravstveno osiguranje

10/

Otvaranje poslovnog žiro računa

U banci otvorite poslovni žiro račun
Potrebna dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o otvaranju obrta
 • Potpisana obrtnica
 • Žig

11/

Porezna uprava

U Poreznoj upravi predajete

 • Obrasce RPO
 • Fotokopije rješenja o otvaranju obrta i otvaranja poslovnoga računa u banci
 • Ugovor o najmu prostora za poslovanje

12/

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

HZMO:

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
 • Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
 • Obrazac M-2P i M-12P • Tiskanica SOD (samostalni obveznik doprinosa) u 2 primjerkaHZMO
 • Preslika osobne iskaznice • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta
 • Preslika potpisnog kartona u banci
 • Preslika potvrde o OIB-u * Na temelju svog OIB-a izvadite potvrdu o radnom stažu (potrebno za HZZO)

* Obrt možete prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja putem elektroničkog sustava e-Mirovinsko .To je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.
HZZO:

 • Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta– Županijski ured za gospodarstvo
 • Prijava na HZMO (kopija M-11P)
 • Prijava obrtnika – tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Prijava na HZMO (kopija M-1P)
 • Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku
 • E-radna knjižica – na uvid * Radna dozvola – za strance

13/

Izdavanje računa

 • Nabaviti servis za izdavanje računa

Kontaktirajte nas

Zanima vas

11 + 11 =

* Cijena sata za pojedinu uslugu iznosi 150 kn + PDV (187,50 kn)

Tilio.hr - Pokretač projekta Virtualna tvornica OIB 66142139895 - Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Pitanja? Javite nam se