Otvaranje obrta

Otvaranje obrta

Imate dobru poslovnu ideju i želite je isprobati s najmanje rizika? Ili možda želite biti freelancer, odnosno sam svoj gazda? Tada je otvaranje obrta vaš najbolji izbor. 🙂

Ako čitate ovaj tekst, onda ste ili pred odlukom ili ste već odlučili otvoriti obrt. Ovaj vodič će vam dati odgovore na sva moguća pitanja vezana uz otvaranje i vođenje obrta, odnosno upoznati vas s procedurama, uvjetima i detaljno objasniti svaki korak vezan za otvaranje obrta.

Neke pojmove i birokratske izraze ne možemo izbjeći, ali ćemo se potruditi da sve ostalo vezano uz proceduru otvaranja obrta objasnimo na najjednostavniji mogući način.

Na samom početku, kada ste odlučili ući u obrtničke vode, odmah dolazimo do prve dileme, odnosno prvog pitanja.

Koje sve vrste obrta možete otvoriti?

Na raspolaganju imate tri vrste obrta koje možete otvoriti:

 • Slobodni
 • Vezni
 • Povlašteni

Slobodni obrt je obrt za koji ne morate imati propisanu stručnu spremu i za njegovo otvaranje i obavljanje potrebno je ispuniti samo opće uvjete za otvaranje obrta (ne smijete imati zabranu obavljanja djelatnosti na temelju pravomoćne sudske presude ili rješenja o prekršaju ili odluke Suda časti Hrvatske i imati pravo korištenja prostorom u slučaju da je to potrebno za obavljanje obrta).

Vezani obrti su obrti za koje, osim općih uvjeta, morate imati ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili majstorski ispit (npr. automehaničar, frizer, instalater grijanja i klimatizacije, stolar, klesar..).

Povlašteni obrti su obrti koje možete obavljati isključivo na temelju povlastice. Povlasticu izdaje ministarstvo ili nadležna institucije ovisno o djelatnosti kojom se želite baviti. moguće isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo ili drugo nadležno tijelo ovisno o djelatnosti (na primjer, zaštitar, puškar ili rudarski tehničar).

Želite znati je li obrt kojim se želite baviti na popisu povlaštenih ili vezanih obrta? To možete provjeriti u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, Ministarstva gospodarstva rad i poduzetništva.

 

 

 

Otvaranje obrta u konstantnom porastu

 

S obzirom na svoje prednosti kada je riječ o jednostavnijom proceduri, manjim troškovima i manjoj složenosti vođenja poslovnih knjiga, obrti postaju sve češći izbor načina samozapošljavanja u Hrvatskoj. To pokazuju i službeni podaci Hrvatske obrtničke komore (najsvježije informacije iz lipnja 2021. godine)

Trebam li otvoriti obrt ili paušalni obrt i koja je razlika?

 

Vi na početku otvarate obrt. Tek kad odaberete način na koji ćete plaćati porez, onda možete odabrati opciju da budete vlasnik paušalnog obrta.

Razliku je možda najbolje objasniti na nekom primjeru.

Recimo da se želite baviti prevođenjem tekstova na engleski jezik i namjeravate otvoriti obrt s predviđanjem da ćete imati mjesečni promet od 7.000 kuna.

Izaberete li opciju paušalnog oporezivanja, bez obzira na mjesečnu visinu primanja, porezna uprava odredit će vam „paušalni“ iznos porezne obveze prema vašim predviđenom mjesečnom iznosu prometa. To također znači da ne morate voditi poslovne knjige za svoj obrt i plaćate niže iznose za doprinose. Međutim, porez Vam za tu godinu ostaje isti iako mjesečno ostvarujete promet niži od predviđenih 7000 kn

Ako ne odaberete opciju paušalnog oporezivanja, tada trebate voditi poslovne knjige za svoj obrt i na taj način utvrđujete stvarne iznose svog dohotka i onda porez plaćate samo na taj dohodak. Primjerice, ako poslujete s gubitkom, porez uopće ne bi platili, već bi taj gubitak mogli prenijeti narednih pet godina. Prenošenje tog gubitka umanjuje budući dobitak, a to znači i manji porez u budućem razdoblju.

RAZLIKE I OBVEZE

 

OBRT PAUŠALNI OBRT
Obveza vođenja poslovnih knjiga Bez obveze vođenja poslovnih knjiga
Plaćanje poreza na stvarni dohodak Porez unaprijed određuje Porezna uprava
Kod poslovanja s gubitkom ne plaćate porez Plaćate porez čak i kada niste ništa zaradili

Sada kada ste upoznati s vrstama obrta i načinima oporezivanja, i donijeli ste odluku da želite postati obrtnik, morate krenuti u samu proceduru otvaranja obrta.

Prije svega, važno je naglasiti da, kao obrtnik, za svoja davanja i poslovanje odgovarate osobnom imovinom. To znači, da ako država ne može od vas naplatiti obavezna porezna davanja, može se ovrhom naplatiti od vaše osobne imovine (što nije slučaj s tvrtkama, odnosno d.o.o. pravnim osobama).

 

Koliko košta otvaranje obrta?

Otvaranje obrta je postalo U POTPUNOSTI BESPLATNO ( Izmjenama Tarife upravnih pristojbi, od 1. rujna 2021. godine ukinuta je pristojba za registraciju obrta.

Čak su ukinute i sljedeće dodatne pristojbe:

 • za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice
 • za upis promjena u Obrtni registar
 • za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru

Trenutno se troškovi odnose samo na pristojbe za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 300,00 kn te za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 150,00 kn.

Znači, sada kada znate koji obrt želite otvoriti i ne morate plaćati troškove za otvaranje obrt, možete početi sa samom procedurom pokretanja svog obrta.

Otvaranje obrta: Gdje i kako početi?

Predavanje zahtjeva

Kao i svaki drugi postupak u odnosima s državnim institucijama, sve počinje predavanjem zahtjeva. Za otvaranje obrta potrebno je predati zahtjev ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo na lijem će području biti sjedište obrta. Znači, ako će sjedište obrta biti prijavljeno, primjerice, u Zagrebu, onda se zahtjev za otvaranje obrta predaje ispostavama ureda za gospodarstvo Grada Zagreba.

Popis svih nadležnih tijela koja zaprimaju zahtjeve možete pronaći na poveznici Upravna tijela nadležna za upis u Obrtni registar gdje je popis sortiran prema županijama.

Najjednostavniji način otvaranja obrt je putem online aplikacije e-Obrt koja je dostupna na linku www.e-obrt.portor.hr

U ovim ispostavama možete dobiti sve potrebne obrasce za registraciju obrta i oni su besplatni.

Također, obrazac možete pronaći i online na poveznici službeni obrasci / Prijava za upis u Obrtni registar. Popunjeni obrazac možete osobno odnijeti u nadležni ured za gospodarstvo ili poslati poštom, a najjednostavniji i najbrži način je popuniti obrazac koristeći se uslugom e-Obrt za registraciju obrta online putem.

Također, tijekom predaje zahtjeva, određujete datum kada će vaš obrt početi s obavljanjem svoje djelatnosti, odnosno kada postaje aktivan (prema tom datumu će vam se početi obračunavati porez i dužni ste početi isplaćivati sve potrebne doprinose).

Tijekom prijave za registraciju obrta prilažete ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako ga imate) ili, ako je prostor u vlasništvu obrtnika ili članova obitelji, izjavu o ustupanju poslovnog prostora na korištenje i vlasnički list. Ovaj ugovor prilažete ako ćete obrta obavljati u sklopu nekog poslovnog prostora.

Primjer obrasca:

Otvaranje obrta obrazac

Upis i odabir djelatnosti

Kao što ste već primijetili na primjeru obrasca, u svojem zahtjevu morate navesti (upisati) kojim djelatnostima će se vaš obrt baviti. Za opis i definiranje tih djelatnosti koriste se šifre koje su propisane odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ili skraćeno NKD (sve važne kratice vezane uz otvaranje i vođenje obrta možete vidjeti na dnu ovog teksta u našem „vodiču kroz kratice“).

Prilikom odabira djelatnosti ne morate se ograničavati isključivo na djelatnost kojom ćete baviti, već možete navesti i djelatnosti kojima bi se mogli baviti u budućnosti. To je prilično praktično jer kasnije nećete morati naknadno dodavati nove djelatnosti u opis poslova kojima se obrt bavi.

 

Detaljno NKD dokument s objašnjenjima možete pronaći na poveznicama:

ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

NKD S OBJAŠNJENIMA

 

Na što paziti prilikom odabira djelatnosti?

Možete izabrati više djelatnosti, ali samo jedna djelatnost može biti glavna. Također, pazite kod izbora djelatnosti jer dio djelatnosti ne možete obavljati kao obrtnik bez potrebne stručna osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita.

Za bolje snalaženje savjetujemo da provjerite Popis zanimanja za koje se polaže ispit o stručnoj osposobljenosti ili Popis vezanih i povlaštenih obrta.

Pazite kod izbora djelatnosti jer dio djelatnosti ne možete obavljati kao obrtnik bez potrebne stručna osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita.

Prijava na mirovinsko, zdravstveno i u Registar poreznih obveznika

Nakon predaje zahtjeva za otvaranje obrta, dobit ćete Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar i svoju Obrtnicu.

Sada, kada ste ponosni vlasnik svog obrta, imate određeni vremenski rok za obveznu prijavu na sljedeće adrese:

 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Registar poreznih obveznika (u ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu, a ne prema sjedištu obrta)

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Vaša obveza, kao obrtnika, je da podnesete prijavu za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Za prijavu za mirovinsko osiguranje bit će vam potrebne tiskanica M – 11P i tiskanica M- 1P.

Tiskanice u digitalnom obliku možete preuzeti ovdje: Tiskanice Narodne novine

Obje prijave dostavljaju se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Ako kao obrtnik odlučite zapošljavati radnike, s njima morate sklopiti ugovor o radu te ste ih dužni prijaviti za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Izrada pečata i otvaranje računa

Osim administrativnih poslova, otvaranje obrta podrazumijeva i izradu pečata. Za to vam je potrebna obrtnica koju ste dobili od nadležnog gradskog ureda za gospodarstvo ili kopija Rješenja o registraciji Trgovačkog suda. Minimalni podaci koje treba sadržavati pečat su naziv obrta i adresa na kojoj je obrt prijavljen.

Za poslovanje vašeg obrta potreban vam je i novi račun koji otvarate u banci prema svojem izboru. Za otvaranje računa bit će vam potrebna obrtnica, Rješenje o registraciji obrta, osobna iskaznica i pečat (neke banke ne zahtijevaju pečat).

Upis u Registar poreznih obveznika

Ovo je jedan važan korak o kojem smo pisali još na početku dokumenta. Tek sada, tijekom prijave u Registar poreznik obveznika odlučujete na koji ćete način plaćati porez.

Zbog važnosti pojašnjenja ove odluke, još jednom ćemo na ovom mjestu ponoviti razliku između plaćanja poreza prema dohotku ili plaćanju paušalnog poreza.

Izaberete li opciju paušalnog oporezivanja, bez obzira na mjesečnu visinu primanja, porezna uprava odredit će vam „paušalni“ iznos porezne obveze prema vašim predviđenom mjesečnom iznosu prometa. To također znači da ne morate voditi poslovne knjige za svoj obrt i plaćate niže iznose za doprinose.

Ako ne odaberete opciju paušalnog oporezivanja, tada morate voditi poslovne knjige za svoj obrt i tako utvrđujete stvarne iznose svog dohotka i onda porez plaćate samo na taj dohodak.

U slučaju da ste izabrali paušalno oporezivanje, postajete – kako se to popularno naziva – „paušalac“ odnosno otvorili ste paušalni obrt.

Izaberete li opciju paušalnog oporezivanja, bez obzira na mjesečnu visinu primanja, porezna uprava odredit će vam „paušalni“ iznos porezne obveze prema vašim predviđenom mjesečnom iznosu prometa.

Kako se određuje paušalno oporezivanje i koliki su mjesečni izdaci?

Iznos poreza i prireza koji je paušalni obrtnik dužan plaćati godišnje, zapravo se uplaćuje unaprijed prema definiranim razredima prihoda.

Znači, kada ste otvorili obrt, morate odmah dati procjenu koliki će vam biti prihodi za period od početka poslovanja do kraja tekuće godine.

Porezni zaredi su podijeljeni u 5 kategorija, prema prihodima:

UKUPNI GODIŠNJI PRIMICI GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK PRIREZ (18%)*
1. razred Od 0,00 do 85.000,00 kn 12.750,00 kn 1.275,00 kn 229,50
2. razred Od 85.00,01 kn do 115.000,00 kn 17.250,00 kn 1.725,00 kn 310,50
3. razred Od 115.000,01 kn do 149.500,00 kn 22.425,00 kn 2.242,50 kn 403,65
4. razred Od 149.500,01 kn do 230.000,00 kn 34.500,00 kn 3.450,00 kn 621,00
5. razred Od 230.000,01 kn do 300.000,00 kn 45.000,00 kn 4.500,00 kn 810,00

Iz ove tablice je vidljivo da se godišnji porez koji kao paušalni obrtnik morate platiti obračunava prema stopi od 10% ( stopa je u 2021. odnosu na 2020. smanjena s 12% na 10%)

* kao primjer uzet je prirez od 18% koji vrijedi za Grad Zagreb

Kako se plaća paušalni iznos poreza?

Paušalni porez trebali bi plaćati kvartalno (svaka tri mjeseca). Uzmimo za primjer da prema primicima ulazite u 2. razred u kojem godišnji paušalni porez iznosi 1.725,00 kn.

Kada to podijelimo s 12 mjeseci, mjesečni iznos za paušalni porez iznosi 143,75 kn. S obzirom na to da se paušalni porez plaća svaka tri mjeseca, onda 143,75 pomnožimo s 3 i dobijemo iznos koji bi kao paušalni obrtnik trebali platiti svaka tri mjeseca: 431,25 kn.

Je li to sve što moram plaćati?

Naravno da nije. Osim paušalnog poreza na dohodak, kao obrtnik dužni ste plaćati i doprinose za obvezna osiguranja: mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Za razliku od paušalnog poreza, ovi doprinosi se plaćaju na mjesečnoj razini u sljedećim iznosima:

 • mirovinsko osiguranje I. stup – 15 % od porezne osnovice
 • mirovinsko osiguranje II. stup – 5 % od porezne osnovice
 • obvezno zdravstveno osiguranje – 16,5 % od porezne osnovice

Na kraju, tu je i prirez koji je određen prema mjestu gdje je registriran obrt. Primjerice, u Zagrebu to iznosi 18% od porezne osnovice.

Osim paušalnog poreza na dohodak, kao obrtnik dužni ste plaćati i doprinose za obvezna osiguranja: mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Mogu li onda na jednom mjestu vidjeti koliki su mi mjesečni troškovi?

Naravno. Za vas smo pripremili kompletnu tablicu troškova na godišnjoj razini. Za primjer smo uzeli prirez od 18% koliko je određeno za Zagreb. Kao vremensko razdoblje, odabrali smo period od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Za porezni razred izabrali smo predviđeni prihod od 85.000,00 kn.

Paušalni porez Mirovinsko osiguranje I. stup (15% mjesečno od osnovice) Mirovinsko osiguranje II. stup (5% mjesečno od osnovice) Doprinos za zdravstveno osiguranje (16% mjesečno od osnovice) Prirez (18% od paušalnog poreza) Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori (76 kn mjesečno, plaća se kvartalno) Ukupni mjesečni izdaci
Mjesečno: 106,25 kn, plaća se svaka tri mjeseca Osnovica: 3.672,40 kn
Siječanj 550,86 183,65 605,95 1.340,43
Veljača 550,86 183,65 605,95 1.340,43
Ožujak 318,75 550,86 183,65 605,95 57,375 228,00 1.625,80
Travanj 550,86 183,65 605,95 1.340,43
Svibanj 550,86 183,65 605,95 1.340,43
Lipanj 318,75 550,86 183,65 605,95 57,375 228,00 1.625,80
Srpanj 550,86 183,65 605,95 1.340,43
Kolovoz 550,86 183,65 605,95 1.340,43
Rujan 318,75 550,86 183,65 605,95 57,375 228,00 1.625,80
Listopad 550,86 183,65 605,95 1.340,43
Studeni 550,86 183,65 605,95 1.340,43
Prosinac 318,75 550,86 183,65 605,95 57,375 228,00 1.625,80
Godišnji iznos ukupno 1.275,00 kn 6.610,32 2.203,80 7.271,40 229,5 936,00kn 1.340,43

Iznos poreznih davanja za paušalne obrtnike koji su zaposleni kod drugog poslodavca

Otvaranje obrta je moguće iako ste zaposleni kod drugog poslodavca. Sama procedura otvaranja obrta ostaje ista. U ovom slučaju, vaši izdaci za doprinose koje ste dužni plaćati, su znatno manji nego u slučaju da ste prijavljeni samo na svoj obrt.

Porezna davanja ostaju ista, ali iznosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje su manji.

U slučaju kada je obrtnik zaposlen kod drugog poslodavca, rješenje o visini doprinosa temelji se na ostvarenim prihodima u protekloj godini, a to rješenje o iznosima doprinosa određuje Porezna uprava.

Važno je naglasiti da osobe koje otvaraju obrt, a pritom su zaposlene kod drugog poslodavca, nemaju pravo koristiti poticaje za samozapošljavanje.
U ovoj tablici možete usporediti razliku u godišnjim davanjima za obrtnike koji su zaposleni kod drugog poslodavca i obrtnike koji nisu zaposleni kod drugog poslodavca. Davanja su raspoređena prema poreznim razredima (ovisno o godišnjim prihodima).
Jednako za zaposlene i nezaposlene obrtnike Obrtnici koji nisu zaposleni Obrtnici zaposleni kod drugog poslodavca
UKUPNI GODIŠNJI PRIMICI GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA Mjesečni porez i prirez na dohodak Godišnji porez na dohodak Godišnji doprinosi (mjesečni iznos 1.340,43) Godišnji doprinosi
Od 0,00 do 85.000,00 kn 12.750,00 kn 150,45 1.275,00 16.085,16 2.231,25
Od 85.00,01 kn do 115.000,00 kn 17.250,00 kn 203,55 1.725,00 kn 16.085,16 3.018,75
od 115.000,01 kn do 149.500,00 kn 22.425,00 kn 264,62 2.242,50 kn 16.085,16 3.924, 39
od 149.500,01 kn do 230.000,00 kn 34.500,00 kn 407,10 3.450,00 kn 16.085,16 6.037, 50
od 230.000,01 kn do 300.000,00 kn 45.000,00 kn 531,00 4.500,00 kn 16.085,16 7.875, 00

Obveze u poslovanju obrta

Otvaranje obrta podrazumijeva i određene propise, odnosno obaveze koje obrtnik mora poštivati u svojem poslovanju.

To znači da obrtnik mora imati i voditi sljedeće dokumente:

 • Knjigu prometa u kojoj bilježe sve transakcije obavljene bilo u gotovinskom ili bezgotovinskom prometu. Knjigu prometa mogu voditi u pisanom obliku ili u elektronskom obliku.
 • PO-SD obrazac predaje se poreznoj upravi najkasnije 15.01. za prethodnu
  godinu poslovanja u kojem se kvartalno zbrajaju svi prometi unutar godine, te se na temelju istih vrši povrat ili nadoplata poreza i prireza.
 • Odluka o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu
  blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta.
 • Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima sljednosti
  numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne.

 

Koji su rokovi za plaćanje poreza i doprinosa?

Doprinose za obrt potrebno je plaćati mjesečno, do 15. dana u svakom mjesecu. Kašnjenjem se zaračunavaju zatezne kamate.

Porezna davanja potrebno je plaćati svaka tri mjeseca (do zadnjeg dana ožujka, do zadnjeg dana lipnja, do zadnjeg dana rujna i do zadnjeg dana prosinca.

Izvješće o ostvarenim primicima u protekloj godini podnosi se najkasnije do 15. siječnja.

Pročitajte više iz našeg bloga