Otvaranje tvrtke 2022.

Otvaranje tvrtke 2022.

Otvaranje vlastite tvrtke izazov je koji otvara mnoga vrata, ali donosi i određene birokratske procese, kao i financijske obveze koje znaju u prvobitnome procesu oduzeti dosta vremena.

Koje su razlike između otvaranja obrta i tvrtke, koje uvjete donosi svaki od njih, koji su troškovi i potrebna dokumentacija kao i kako izgleda proces pokretanja tvrtke online, pročitajte u nastavku, dok vam donosimo i dodatne naputke koji će vam pojednostaviti i ubrzati određeni korak

Uz brojne korisne savjete olakšat ćemo vam cijeli proces i ukazati na što sve trebate pripaziti. Nadamo se da ćete jednostavno pristupiti novom poduzetničkom poglavlju!

Prvi i osnovni korak prilikom osnivanja tvrtke je odlučiti se između dvije vrste poslovanja ( d.o.o. ili j.d.o.o), ali kako bi vam olakšali odluku, moramo pojasniti koje su osnovne razlike i što koje poslovanje zapravo znači.

RAZLIKA IZMEĐU d.o.o. i j.d.o.o. OBLIKA POSLOVANJA

Iako naizgled slični, d.o.o. i j.d.o.o. sadrže određene razlike koje će postati ključne u vašoj odluci o osnivanju tvrtke. Stavke kao što su kapital, troškovi i odgovornosti neke su od osnovnih kriterija koji dijele ova dva oblika poslovanja. Za razliku od obrta, j.d.o.o. i d.o.o. zahtijevaju nešto drugačiji proces otvaranja, ali i djelovanja.

JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (j.d.o.o.)

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću u posljednjih je godina postao vrlo čest izbor poslovanja radi iznosa temeljnog kapitala koji se kreće u rasponu od 10,00 kuna do 20.000,00 kuna. Osim temeljnog kapitala, j.d.o.o. može imati najviše pet osnivača, ali samo jednog direktora. Iznos od 10,00 kuna možda izgleda primamljivo, no sami troškovi osnivanja mogu narasti i do 1.000,00 kuna zato svakako u nastavku pročitajte koje stavke još trebati uzeti u obzir kada se radi o osnivanju i troškovima ovog oblika poslovanja.

J.d.o.o. je prikladan za obavljanje svih vrsta djelatnosti, bez obzira na stručnu spremu osnivača i/ili direktora i zapravo može djelovati bez ijednog zaposlenika. Bitna stavka j.d.o.o. je da se 25% ostvarene dobiti obavezno stavlja u rezerve sve dok se ne dosegne iznos od 20.000,00 kuna, što znači da vlasnici ne mogu raspolagati cjelokupnom dobiti dokle god oblik poslovanja ne postane d.o.o. Kada rezerve društva prijeđu 20.000,00 kuna tada je potrebno je izvršiti reviziju kako bi se društvo moglo preoblikovati u d.o.o. Osim ako dokapitalizaciju izvršite u novcu, obveza revizije ne postoji. U slučaju da tvrtka kao društvo ne preraste u dioničko društvo s ograničenom odgovornošću, a rezerve pređu 20.000,00 kuna, svejedno za tvrtku i dalje postoji obveza izdavanja 25% od ostvarene dobiti.

Kako bi lakše identificirali prednosti i nedostatke, prikazali smo ih u tablici radi bolje usporedbe:

OTVARANJE j.d.o.o.

PREDNOSTI NEDOSTATCI
odgovornost članova društva samo do svote kapitala koju je član uplatio troškovi revizije ako se društvo preoblikuje u d.o.o. (iznos može dosegnuti i do 7.000,00 kuna)
niži troškovi osnivanja u usporedbi s d.o.o. obveza izdvajanja 25% dobiti sve dok se društvo ne preoblikuje u d.o.o.
minimalni temeljni kapital može imati samo jednog direktora

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću, oblik je društva koji više sliči klasičnom društvu kapitala jer osnivači u društvo moraju uložiti temeljni kapital od minimalno 20.000,00 kuna. No, iznos od 20.000,00 kuna ne mora biti samo u novcu već može biti i u obliku stvari/prava ako su vlasnici društva i vlasnici imovine, te osnivački ulozi ne moraju biti jednaki.

Troškovi osnivanja d.o.o. poslovanja znatno su veći od troškova osnivanja j.d.o.o. poslovanja te mogu doseći i do 6.000,00 kuna. Registracija društva nešto je kompliciranija jer se vrši preko odvjetnika ili javnog bilježnika, uz nužnu prisutnost svih osnivača čije potpise treba ovjeriti.

Kako bi lakše identificirali prednosti i nedostatke, prikazali smo ih u tablici radi bolje usporedbe:

OTVARANJE d.o.o.

PREDNOSTI NEDOSTATCI
ograničena odgovornost za obveze (osnivači ne odgovaraju za obveze društva, ali postoje iznimke) visoki početni troškovi osnivanja
jednostavni prijenos vlasništva iznos minimalnog temeljnog kapitala (najmanje 20.000,00 kuna)
lakši pristup izvorima financiranja (kapitala) stroga zakonska regulativa
nema progresivnog oporezivanja složen postupak “gašenja” poslovanja
može imati više direktora

Proces otvaranja tvrtke u 6 koraka

Budući da je proces otvaranja tvrtke nešto složeniji, napravili smo jasan pregled osnovnih koraka i postupaka koje ćete pratiti prilikom samog procesa.

Ovaj će vam vodič predstaviti osnovne postupke koje vas očekuju tijekom osnivanja d.o.o. ili j.d.o.o. poslovanja, kao i njihove troškove, potrebnu dokumentaciju i institucije koje su uključene u cijeli proces.

Glavne točke provođenja otvaranja tvrtke su:

 1. Odabir imena
 2. Određivanje djelatnosti i ovjera kod javnog bilježnika
 3. Uplata temeljnog kapitala i registracija na Trgovačkom sudu
 4. Otvaranje računa
 5. Izrada pečata
 6. Prijava Poreznoj upravi
Nakon same odluke o vrsti društva koje osnivate, slijede navedeni koraci koji su nužni za uspješno ostvarenje procesa osnivanja tvrtke.

Odabir imena

Prvi korak koji će se pred vama naći pri osnivanju tvrtke u svakom slučaju je odabir naziva tvrtke. Sam naziv možete odrediti po želji, no prvo ćete morati provjeriti je li to ime već zauzeto. Putem web stranice Sudskog registra, vrlo lako i brzo možete doći do informacija je li vaše željeno ime tvrtke zauzeto ili ne.

Ime tvrtke mora biti na latinici, na hrvatskom ili na službenom jeziku jedne od članica EU-a, a moguće je koristiti i arapske brojeve. Naša preporuka je da svakako smislite i pripremite više prijedloga imena radi mogućeg odbijanja. Pri upisu u sudski registar, sud može odbiti imena koja nisu u skladu s odredbama zakona ili se jasno ne razlikuju od imena neke druge tvrtke u Republici Hrvatskoj. Odabrano ime možete čak i rezervirati kako ga nitko drugi u međuvremenu ne bi registrirao. Rezervaciju možete obaviti na način da ispunite Obrazac RZ te ga nakon printanja u dva primjerka i uplate sudske pristojbe (10 kn), dostavite u HITRO.hr ured ili Trgovačkom sudu.

Trgovački će sud u roku od tri dana provjerit prijavu rezervacije imena društva i ako ona udovoljava svim kriterijima zakona vrši se sama provedba. Rezervirano ime moguće je vidjeti na portalu sudreg.pravosudje.hr i ono vrijedi 30 dana. Ako u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis u sudski registar, rezervirano ime društva će se brisati.

 

Pravila prilikom odabira imena tvrtke

Prema portalu e-Građani navodi se kako je potrebno voditi računa o sljedećem:

 • tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • valja poštivati “načelo istinitosti” – što znači da podaci sadržani u tvrtki moraju biti istiniti
 • tvrtka trgovačkoga društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva, npr. OBLAK d.o.o. za usluge
 • tvrtka se mora moći razlikovati od druge; sastojci tvrtke ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja trgovačkoga društva, utiska o identitetu ili povezanosti s drugim društvom, da vrijeđaju prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ili druga prava drugih osoba
 • ako je u tvrtki sadržano ime koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržane u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju
 • riječ “Hrvatska”, te njene izvedenice, kao i zastava i grb Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u tvrtku samo uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove uprave
 • tvrtka ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkom smislu
 • iznimno, sastojci tvrtke koji se tamo navode mogu se unijeti u tvrtku uz dozvolu nadležnog tijela odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije, te u slučaju da su ti sastojci sadržani u tvrtki ili u imenu osnivača koji se unose u tvrtku trgovačkoga društva
 • u tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njenih nasljednika
 • u tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla samo ako ga se koristi na prikladan način uz pristanak nasljednika
 • tvrtka se može upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više jezika

Određivanje djelatnosti i ovjera kod javnog bilježnika

Sljedeći korak nakon odabira imena zahtjeva malo više vremena, a obuhvaća određivanje djelatnosti kojom će se vaša tvrtka baviti. Djelatnost društva možete odrediti vodeći se po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ili skraćeno NKD, no ovdje će vam od pomoći biti i javni bilježnik.

Moguće je upisati više djelatnosti, a da cijena bude ne promijenjena, do nakon prvog unosa jedne ili više djelatnosti i potvrde istih, svako drugo nadodavanje djelatnosti se naplaćaju. Svakako je preporučljivo informirati se dodatno i proučiti sve uvjete za obavljanje željene djelatnosti. Nakon što ste dobili zeleno svjetlo za odabir imena tvrtke, vrijeme je da se zaputite kod javnog bilježnika kako biste ovjerili dokumente, te napravili izjavu o osnivanju društva ili osnivački akt. Osim toga, javni bilježnik sastavlja “Prijavu za upis društva u sudski registar” i “Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova”.

Prilikom registracije tvrtke također ćete biti dužni prijaviti adresu poslovanja, a ako postoji više osnivača, obavezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Ne zaboravite sa sobom ponijeti osobne dokumente – osobnu iskaznicu ili putovnicu. Nakon svih ovjera, javni bilježnik će svu dokumentaciju proslijediti elektroničkim putem u HITRO.HR ured.

Uplata temeljnog kapitala i registracija na Trgovačkom sudu

Temeljni kapital minimalnog iznosa (ovisno o vrsti društva za koje se opredijelite) potrebno je uplatiti na privremeni žiroračun u banci. Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova) ili direktno/ osobno u banci. Zatim slijedi prijava za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ranije ovjerenim kod javnog bilježnika, te u upis stvarnih vlasnika u FINI. Nakon obavljenih uplata i upisa, HITRO.hr sastavlja vašu dokumentaciju i prosljeđuje je nadležnom trgovačkom sudu elektroničkim putem.

* Važna napomena je ako se registracija obavlja direktno kod javnog bilježnika, potrebe za odlaskom na HITRO.hr ne postoji, jer javni bilježnik sve zaprimljene dokumente predaje direktno na sud.

Otvaranje računa

Ako je vaša sva dokumentacija popunjena, uredno predana i ispravna, trgovački sud u roku od 24 sata izvršava upis društva u sudski registar te u HITRO.hr ured šalje “Rješenje o osnivanju društva”. Nakon preuzimanja dokumentacije, potrebno je otvoriti račun radi prijenosa osnivačkog kapitala društva na račun društva te predati oglas u Narodne Novine (tekst oglasa za objavu potrebno je poslati na e-adresu: oglasi@nn.hr u Wordu a uz njega u PDF-u obvezno poslati i pravovaljanu narudžbenicu/popratni dopis (moraju biti ovjereni, imati potpis ovlaštene osobe kao i sljedeće podatke: OIB naručitelja/platitelja, br. narudžbenice, br. ugovora s Narodnim novinama d.d. o plaćanju objave, ime i tel. br. osobe za kontakt te očekivani datum objave)).

Nakon primitka rješenja o registraciji društva, u roku od 15 dana od primitka trebat ćete kontaktirati Državni zavod za statistiku s ispunjenim RPS-1 obrascem, odnosno popuniti Dokument o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. koji će vam biti potreban kod otvaranja žiroračuna. Obrascu prilažete i “Rješenje o osnivanju društva” i potvrdu o OIB-u, kao i Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna, HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Izrada pečata

Po preuzimanju “Dokumenta o razvrstavanju poslovnog subjekta” prema NKD-u 2007. izrađujete pečat (150-200 kn) koji mora sadržavati ime tvrtke i OIB. Pečat ćete zajedno s ostalom dokumentacijom ponijeti u banku, gdje ćete izvršiti prijenos temeljnog kapitala na novootvoreni račun društva. Iako izrada pečata više nije obavezna, svakako preporučujemo da to ipak obavite radi mogućih kasnijih potreba za njim.

Prijava na Poreznu upravu

Prije prijave na poreznu, društvo, osnivače društva i zaposlenike društva potrebno je prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO, e-Mirovinsko), kao i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO, e-Zdravstveno).

Kada se obavili prijavu na HZZO i HZMO. Odlazite u poreznu upravu gdje je potrebno dostaviti set rješenja od registracije kod Trgovačkog suda, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od strane DZS-a, potpisni karton žiro- računa, ugovor ako je poslovni prostor u najmu (ako je prostor u najmu, morat ćete dostaviti i presliku ugovora o najmu poslovnog prostora), ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga ili izjavu da će društvo kao takvo samo obavljati računovodstvene aktivnosti te izjavu da od osnutka do predaje nije obavljena djelatnost ili izdavanje računa.

 

Čestitamo! Stigli ste do kraja puta i službeno ste osnivač društva/tvrtke! Nastavite čitati kako biste se detaljnije informirali o troškovima i prednostima otvaranja tvrtke putem online usluga!

Otvaranje tvrtke online

Budući da je danas gotovo sve moguće obaviti i online putem, podrazumijeva se da će vam ovaj način osnivanja društva uštedjeti mnogo vremena, novaca, ali i živaca. Ako se odlučite krenuti ovim putem, sam proces će biti nešto drugačiji, kao i njegovi troškovi.

Online prijavu možete odraditi putem sustava START – https://start.gov.hr/st/index.html

Za ulazak u sustav START potrebne su vam vjerodajnice razine 4 koje možete prikupiti putem sustava e- Građanin ili izvaditi novu osobnu iskaznicu (ako nemate onu s čipom) kao i čitač osobne iskaznice, s kojima ćete se zatim moći ulogirati u sustav.

 

Putem START sustava moguće je na jednostavniji način prijaviti i otvoriti tvrtku, te u samo nekoliko dana obaviti sljedeće postupke:

 • Upisati društvo u sudski registar
 • Upisati društvo u registar poslovnih subjekata (Državni zavod za statistiku)
 • Izvršiti plaćanje temeljnog kapitala
 • Predati zahtjev za otvaranje transakcijskog računa kod poslovnih banka (opcionalno)
 • Upisati se u registar obveznika PDV-a i/ili dodjele PDV ID broja putem Porezne uprave (opcionalno)
 • Registrirati se u sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (opcionalno)

Velika prednost ovog načina provođenja postupka upravo je njegova praktičnost, kao i značajna ušteda financijskih sredstava. Više koraka procesa moguće je obaviti iz udobnosti svog doma te bez nepotrebne papirologije, stresa i zbrke. Međutim, moramo napomenuti kako unatoč tome što se danas zaista sve može obaviti online putem i dalje postoje situacije koje zahtijevaju osobnu ispunu, kao npr. zadnji korak ne možete obaviti bez Fininog certifikata, a on zahtijeva da njegov izvadak preuzmete osobno, odnosno osobnim dolaskom u FINU. Na stranicama sustava START također ćete moći pronaći korisničke upute za cijeli proces.

TROŠKOVI OTVARANJA TVRTKE – online i klasično

Glavno pitanje svih nas je zapravo ono: “Jel’, koliko će to mene sve koštati?

Cijena prvenstveno ovisi o vrsti društva za koje ste se odlučili (d.o.o. ili j.d.o.o.) kao i o načinu na koji ćete provesti cijeli postupak – klasično ili online. Kako biste dobili jasan pregled sveukupnih troškova za otvaranje d.o.o. ili j.d.o.o., složili smo tablicu ukupnih troškova po već navedenim koracima.

 

Troškovi otvaranja tvrtke klasičnim putem

TROŠKOVI OTVARANJA d.o.o. – KLASIČNI NAČIN

Rezervacija imena tvrtke* 10,00 kn
Trošak registracije djelatnosti 150,00 kn
Javni bilježnik – ovjera dokumentacije oko 2.500,00 kn
Registracija na Trgovačkom sudu 400,00 kn
Izrada pečata* 200,00 kn
Objava u Narodnim novinama 900,00 kn
Ukupno oko 24.200,00 kn (uz početni kapital od 20.000,00 kn)

TROŠKOVI OTVARANJA j.d.o.o. – KLASIČNI NAČIN

Rezervacija imena tvrtke* 10,00 kn
Trošak registracije djelatnosti 150,00 kn
Javni bilježnik – ovjera dokumentacije oko 500,00 kn
Minimalni iznos temeljnog kapitala 10,00 kn
Registracija na Trgovačkom sudu 60,00 kn
Izrada pečata* 200,00 kn
Objava u Narodnim novinama 200,00 kn
Ukupno oko 1.130,00 kn

Troškovi otvaranja tvrtke online

Ako se pak odlučite obaviti postupak otvaranja tvrtke online putem, primijetit ćete kako će taj trošak biti znatno jeftiniji, što je i, osim uštede vremena, glavna prednost korištenja sustava START. Sustav START, integrira korake i postupke u jedan proces, što znači da je na vama otvoriti web stranicu, ispuniti formular i dopustiti jednim klikom institucijama da rade svoj posao.

Pri osnivanju tvrtke putem sustava START, osnivači j.d.o.o mogu uštedjeti do 580,00 kuna dok trošak osnivanja d.o.o. može biti manji za nešto više od 2.400,00 kuna. Putem sustava START izbjegavaju se troškovi ovjere akta i javnog bilježnika, a sudska pristojba je niža za 50%. Za društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) trošak osnivanja za 200,00 kuna, umjesto 400,00 kuna te za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) trošak je 30,00 kuna, umjesto 60,00 kuna.

 

Nadamo se kako smo vam kroz Tilio vodič uspjeli olakšati proces, razjasniti informacije i pomoći kako na jednostavniji način pokrenuti vlastito poslovanje. Nakon što otvorite svoju tvrtku, čekaju vas brojni drugi izazovi kako biste poslovanje postavili na noge, kako bi vaš poslovni model došao do novih klijenata i ostvario suradnje.

Puno uspjeha i novih poslovnih pobjeda želi vam Tilio.hr tim!

Pročitajte više iz našeg bloga