Otvaranje tvrtke

d.o.o / j.d.o.o

Za sve vas koji ste se odlučili za otvaranje tvrtke ( „firma“ – neispravno) sastavili smo ovaj vodič gdje su detaljno opisani koraci pokretanja trgovačkog društva, odnosno j.d.o.o. Kako bi što jednostavnije donijeli odluku koja vrsta tvrtke najviše odgovara vašim potrebama i mogućnostima, na kraju infografike ćete pronaći tablicu s osnovnim razlikama između ta dva oblika poslovanja.

Otvaranje tvrtke

d.o.o / j.d.o.o

Za sve vas koji ste se odlučili za otvaranje tvrtke ( „firma“ – neispravno) sastavili smo ovaj Vodič za otvaranje tvrtke gdje su detaljno opisani koraci pokretanja trgovačkog društva, odnosno j.d.o.o. Kako bi što jednostavnije donijeli odluku koja vrsta tvrtke najviše odgovara vašim potrebama i mogućnostima, na kraju infografike ćete pronaći tablicu s osnovnim razlikama između ta dva oblika poslovanja.
1/

Odabir imena tvrtke

 • Na stranici Sudskog registra provjerite dostupna imena
 • Pregledate i one tvrtke koje su u stečaju
 • Preporuka odvjetnika je odabrati više imena (radi mogućeg odbijanja od strane suda)
 • Za j.d.o.o. – naziv tvrtke obavezno sadrži i djelatnost kojom se bavi
 • Uvjete za izbor sastavljanja imena pročitajte ovdje
3/

Sjedište tvrtke

 • Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru
 • Trebate imati ugovor o najmu za korištenje prostora
 • Ukoliko želite imati tvrtku prijavljenu kod kuće – potrebno je izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine
5/

Banka – uplata temeljnog kapitala

Dokumentacija

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva

Temeljni kapital

 • D.O.O – 20.000 kn
 • J.D.O.O – 10 kn
7/

Izrada pečata

Pečat sadrži naziv društva

 • Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija Rješenja o upisu u sudski registar
9/

Prijava na Poreznu upravu

Dokumentacija

 • Preslika Rješenja o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
 • Potpisni karton žiro-računa
 • Preslika ugovora o najmu poslovnog prostora (ako je prostor u najmu)
 • Preslika ugovora o knjigovodstvenim uslugama ili izjava da će društvo
  samostalno obavljati iste
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost, niti su izdavani računi

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD-u
 • Potpisni karton
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora
11/

Odluka nadležnog upravnog tijela

Dokumentacija

 • Odluka nadležnog upravnog tijela o zadovoljavanju tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i drugih uvjeta – dostaviti trgovačkom sudu

Odlučite li se koristiti posredovanjem servisa HITRO.HR postupak osnivanja trgovačkog društva imat će samo četiri koraka. Više možete saznati ovdje.

12/

Najnovije izmjene Zakona o trgovačkim društvima u 2019. 

Nove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima stupile su na snagu od travnja 2019. te ih možete pročitati niže:

Promjene vezane uz temeljni kapital

● temeljni kapital kod d.o.o.-a ostaje 20.000 kn, no 5.000 kn (ranije 10.000 kn)
uplaćuje se prije osnivanja, dok je ostatak (u cijelosti) potrebno uplatiti u roku od godinu dana od dana upisa društva u sudski registar

Ostale promjene u proceduri osnivanja

● brišu se odredbe o rezervaciji imena
● skraćuje se rok u kojem sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar s na 5 radnih dana (ranije 15 radnih dana)
● napušta se i obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru Predmet poslovanja društva koji se utvrđuje statutom u dioničkom društvu, a u ostalim društvima odlukom članova društva koja se prilikom osnivanja donosi na način koji je propisan za sklapanje društvenog ugovora, a mijenja se većinom
● pojednostavljena je naknadna promjena djelatnosti jer članovi mogu donijeti odluku da mijenjaju, ili nadopunjuju, djelatnosti kojima će se društvo baviti te pritom ne moraju mijenjati osnivački akt. Bit će dovoljno tu novu odluku o predmetu poslovanja dostaviti registarskom sudu
● ukida se obveza deponiranja potpisa
● umjesto dosadašnja tri člana, j.d.o.o. će moći osnovati najviše pet članova
● d.o.o. će se moći osnovati na daljinu i to putem internetske stranice sustava
SMART sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava
● od 1. prosinca trebalo bi biti omogućeno i preuzimanje izvatka iz sudskog
registra u elektroničkom izvorniku putem internetske stranice sudskog
registra

Zatvaranje d.o.o. i j.d.o.o.

U pravni sustav uvodi se novi institut – prestanak društva po skraćenom postupku, što znači da društvo može prestati i bez likvidacije ako njegovi članovi/„vlasnici“ tako odluče. Ovime se značajno pojednostavljuje postupak zatvaranja društava koja nemaju nepodmirenih obveza.

Za prestanak društva po skraćenom postupku svi članovi društva kod javnog bilježnika trebaju:

● donijeti Odluku o prestanku društva,
● dati izjavu da društvo nema duga prema radnicima, drugim vjerovnicima i da se obvezuju podmiriti sve preostale obveze za slučaj da se naknadno pokaže da postoje, a za eventualne obveze članovi društva odgovaraju dvije godine

Cijeli Zakon o trgovačkim društvima možete pročitati i preuzeti ovdje.

2/

Odabir djelatnosti

 • Odaberite djelatnosti kojima ćete se baviti
 • Poslužite se ovim linkom: NKD 2007.

Važna napomena:

4/

Javni bilježnik

Ovjeriti dokumente

 • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o određivanju adrese društva
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja
 • Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured

Dokumenti:

 • Osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane)
 • Obavezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti
 • Popis svih javnobilježničkih ureda u RH
6/

Državni zavod za statistiku

Dostaviti DZS-u

 • Preslika Rješenja o upisu u trgovački registar
 • RPS obrazac – ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom
 • Kopija OIB-a tvrtke
 • Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna
  broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Nakon obrade zahtjeva Državni zavod za statistiku izdaje “Dokument o razvrstavanju poslovnog subjekta”-
možete preuzeti osobno u Branimirovoj 19 u Zagrebu.

8/

Otvaranje bankovnog računa

Dokumentacija:

 • Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova) ili direktno u banci
 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Radi se prijenos temeljnog kapitala s privremenog na novootvoreni žiro račun
10/

Prijava na HZMO

Dokumentacija:

 • Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)
 • Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju društva od strane DZS-a
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Do tri radnika: prijave i odjave mogu se izvršiti na šalterima HZMO
 • Preko tri radnika: obavezna je prijava putem servisa e-Mirovinsko

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid

 • Ugovor o radu

Prijava na HZZO

Dokumentacija:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji Tiskanica 2

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Ugovor o radu
 • Radnu dozvolu, ako je zaposlenik strani državljanin
1/

Odabir imena tvrtke

 • Na stranici Sudskog registra provjerite dostupna imena
 • Pregledate i one tvrtke koje su u stečaju
 • Preporuka odvjetnika je odabrati više imena (radi mogućeg odbijanja od strane suda)
 • Za j.d.o.o. – naziv tvrtke obavezno sadrži i djelatnost kojom se bavi
 • Uvjete za izbor sastavljanja imena pročitajte ovdje
2/

Odabir djelatnosti

 • Odaberite djelatnosti kojima ćete se baviti
 • Poslužite se ovim linkom: NKD 2007.

Važna napomena:

3/

Sjedište tvrtke

 • Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru
 • Trebate imati ugovor o najmu za korištenje prostora
 • Ukoliko želite imati tvrtku prijavljenu kod kuće – potrebno je izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine
4/

Javni bilježnik

Ovjeriti dokumente

 • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o određivanju adrese društva
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja
 • Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured

Dokumenti:

 • Osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane)
 • Obavezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti
 • Popis svih javnobilježničkih ureda u RH
5/

Banka – uplata temeljnog kapitala

Dokumentacija

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva

Temeljni kapital

 • D.O.O – 20.000 kn
 • J.D.O.O – 10 kn
6/

Državni zavod za statistiku

Dostaviti DZS-u

 • Preslika Rješenja o upisu u trgovački registar
 • RPS obrazac – ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom
 • Kopija OIB-a tvrtke
 • Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna
  broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Nakon obrade zahtjeva Državni zavod za statistiku izdaje “Dokument o razvrstavanju poslovnog subjekta”-
možete preuzeti osobno u Branimirovoj 19 u Zagrebu.

7/

Izrada pečata

Pečat sadrži naziv društva

 • Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija Rješenja o upisu u sudski registar
8/

Otvaranje bankovnog računa

Dokumentacija:

 • Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova) ili direktno u banci
 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Radi se prijenos temeljnog kapitala s privremenog na novootvoreni žiro račun
9/

Prijava na Poreznu upravu

Dokumentacija

 • Preslika Rješenja o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
 • Potpisni karton žiro-računa
 • Preslika ugovora o najmu poslovnog prostora (ako je prostor u najmu)
 • Preslika ugovora o knjigovodstvenim uslugama ili izjava da će društvo
  samostalno obavljati iste
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost, niti su izdavani računi

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD-u
 • Potpisni karton
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora
10/

Prijava na HZMO

Dokumentacija:

 • Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)
 • Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju društva od strane DZS-a
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Do tri radnika: prijave i odjave mogu se izvršiti na šalterima HZMO
 • Preko tri radnika: obavezna je prijava putem servisa e-Mirovinsko

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid

 • Ugovor o radu

Prijava na HZZO

Dokumentacija:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji Tiskanica 2

Za j.d.o.o

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Ugovor o radu
 • Radnu dozvolu, ako je zaposlenik strani državljanin
11/

Odluka nadležnog upravnog tijela

Dokumentacija

 • Odluka nadležnog upravnog tijela o zadovoljavanju tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i drugih uvjeta – dostaviti trgovačkom sudu

Odlučite li se koristiti posredovanjem servisa HITRO.HR postupak osnivanja trgovačkog društva imat će samo četiri koraka. Više možete saznati ovdje.

12/

Najnovije izmjene Zakona o trgovačkim društvima u 2019. 

Nove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima stupile su na snagu od travnja 2019. te ih možete pročitati niže:

Promjene vezane uz temeljni kapital

● temeljni kapital kod d.o.o.-a ostaje 20.000 kn, no 5.000 kn (ranije 10.000 kn)
uplaćuje se prije osnivanja, dok je ostatak (u cijelosti) potrebno uplatiti u roku od godinu dana od dana upisa društva u sudski registar

Ostale promjene u proceduri osnivanja

● brišu se odredbe o rezervaciji imena
● skraćuje se rok u kojem sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar s na 5 radnih dana (ranije 15 radnih dana)
● napušta se i obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru Predmet poslovanja društva koji se utvrđuje statutom u dioničkom društvu, a u ostalim društvima odlukom članova društva koja se prilikom osnivanja donosi na način koji je propisan za sklapanje društvenog ugovora, a mijenja se većinom
● pojednostavljena je naknadna promjena djelatnosti jer članovi mogu donijeti odluku da mijenjaju, ili nadopunjuju, djelatnosti kojima će se društvo baviti te pritom ne moraju mijenjati osnivački akt. Bit će dovoljno tu novu odluku o predmetu poslovanja dostaviti registarskom sudu
● ukida se obveza deponiranja potpisa
● umjesto dosadašnja tri člana, j.d.o.o. će moći osnovati najviše pet članova
● d.o.o. će se moći osnovati na daljinu i to putem internetske stranice sustava
SMART sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava
● od 1. prosinca trebalo bi biti omogućeno i preuzimanje izvatka iz sudskog
registra u elektroničkom izvorniku putem internetske stranice sudskog
registra

Zatvaranje d.o.o. i j.d.o.o.

U pravni sustav uvodi se novi institut – prestanak društva po skraćenom postupku, što znači da društvo može prestati i bez likvidacije ako njegovi članovi/„vlasnici“ tako odluče. Ovime se značajno pojednostavljuje postupak zatvaranja društava koja nemaju nepodmirenih obveza.

Za prestanak društva po skraćenom postupku svi članovi društva kod javnog bilježnika trebaju:

● donijeti Odluku o prestanku društva,
● dati izjavu da društvo nema duga prema radnicima, drugim vjerovnicima i da se obvezuju podmiriti sve preostale obveze za slučaj da se naknadno pokaže da postoje, a za eventualne obveze članovi društva odgovaraju dvije godine

Cijeli Zakon o trgovačkim društvima možete pročitati i preuzeti ovdje.

Razlike između d.o.o-a i j.d.o.o-a

Kontaktirajte nas

Zanima vas

* Cijena sata za pojedinu uslugu iznosi 150 kn + PDV (187,50 kn)

Tilio.hr - Pokretač projekta Virtualna tvornica OIB 66142139895 - Zavrtnica 17, 10000 Zagreb