S nekadašnjih 35 tisuća, preko 55, do sada dostupnih i do 85 tisuća kuna po zahtjevu, poticajne mjere iz godine u godinu rastu. Kako do vaše financijske „porcije kolača“ te lakšeg samozapošljavanja ili zapošljavanja, saznajte u nastavku!

Mjere aktivne politike zapošljavanja pokrivaju razne opcije i kombinacije, a jedna osoba može koristiti i više mjera istovremeno, zavisno od svojih potreba i uvjeta za ostvarivanje prava. Pored onih najpoznatijih – poticajnih mjera za zapošljavanje ili samo zapošljavanje, postoje i mjere usavršavanje, osposobljavanje na radnom mjestu, pripravništvo, obrazovanje nezaposlenih, javni rad, očuvanje radnih mjesta te za stalne sezonce.

 

Mjere za (samo)zapošljavanje

Budući da bez obrta i tvrtki ne bi bilo niti radnih mjesta, osvrnut ćemo se detaljnije na mjere koje potiču poduzetništvo, bilo da tek pokrećete posao ili ga želite proširiti.

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda za zapošljavanje. Osim nezaposlenih osoba koje samostalno žele pokrenuti posao, za ovu mjeru mogu aplicirati i osobe koje se žele udružiti u pokretanju zajedničkog posla te osobe koje su već koristile mjeru, ispunile sve svoje obveze te sada žele proširiti posao.

Za mjeru poticaja za samozapošljavanje aplicirate uz napisani, održivi poslovni plan i izrađen troškovnik za pokretanje i održavanje poslovne aktivnosti te zakup i opremanje poslovnog prostora. Zavod će vas uputiti i na aktivno savjetovanje u vezi samozapošljavanja. Maksimalna moguća visina sredstava ovisit će o detaljima vaše prijave, a jednom odobrene mjere na snazi su tokom 12 mjeseci. Za vrijeme njihova trajanja dužni ste pridržavati se određenih birokratskih pravila.

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno. Ove potpore mogu koristiti nezaposlene osobe bez evidentiranog radnog staža, određene posebne skupine, poput branitelja, mlade nezaposlene osobe (do 29 godina, bez obzira na staž, koje nisu bile redovito zaposlene posljednjih 6 mjeseci), osobe starije od 29 koje su nezaposlene dulje od 12 mjeseci, osobe koje nisu završile srednju školu, osobe s invaliditetom itd.

Ove mjere također se odobravaju na period od 12 mjeseci, a izražavaju se kroz sufinanciranje troškova rada osobe koju se zapošljava, na način da država na sebe preuzima do 50% godišnjeg troška bruto plaće radnika za zdrave osobe, ili do 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe s invaliditetom.

Napominjemo kako poduzetnici koji su u posljednjih 6 mjeseci nekom djelatniku dali poslovno uvjetovani otkaz ili u posljednjih 6 mjeseci nisu imali niti jednog zaposlenog radnika, ne mogu aplicirati za ovu mjeru.