Za postojeće obrtnike, kao i sve vas koji su u novoj godini odlučili za otvaranje obrta – iz Ministarstva financija RH dolaze izvrsne vijesti. Naime, od 1. siječnja 2017. krenuo je prvi dio promjena u sklopu porezne reforme od kojih su malim i srednjim poduzetnicima najzanimljivije one koje se odnose na proširenje opsega djelatnosti koje mogu poslovati po modelu paušalnog obrta, povećanje godišnjeg limita primitaka te uvođenje fiskalizacije za obrtnike.

Prije nego što krenemo s objašnjenjem poreznih promjena, ponoviti ćemo neke osnovne pojmove kako bi vam olakšali razumijevanje problematike. Naime, paušalni obrt se odnosi na model u sklopu kojega porez plaćate „paušalno“, odnosno u fiksnom iznosu na godišnjoj bazi. Ako želite postati obveznik paušalnog oporezivanja, morate ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Ne poslujete u sustavu PDV-a;
  • Niste prekoračili limit godišnjih primitaka koji je za 2016. godinu iznosio 230.000 kn (Napomena: ne primjenjuje se na novootvorene obrte). Kako bi se prijavili u paušalne obveznike poreza na dohodak, u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti potrebno je prijaviti obrt u nadležnu Poreznu upravu, odnosno registar poreznih obveznika i zatražiti paušalno oporezivanje. Isto tako, paušalno oporezivanje možete zatražiti i za obrt koji već posluje. U tom slučaju promjena se odvija temeljem poslovnih knjiga u nadležnoj Poreznoj upravi početkom svake kalendarske godine, najkasnije do 15.siječnja..

 

Porezne novosti za obrtnike u 2017.

Prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti promjene se prvenstveno odnose na porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnosti obrta, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, a kojima ukupan godišnji primitak u 2016. godini ne prelazi iznos propisan za obvezni ulazak u sustav PDV-a odnosno iznos od 230.000,00 kuna.

Posebno napominjemo da paušalni porez na dohodak od sada mogu plaćati i:

  • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine;
  • porezni obveznici koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon.

Utvrđivanje visine paušalnog poreza

Kada podnesete zahtjev za plaćanjem paušalnog poreza Porezna uprava donosi porezno rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni dohodak te godišnji i mjesečni paušalni porez na dohodak ovisno o visini ostvarenih primitaka. Rješenjem koje izdaje Porezna uprava bit će utvrđen paušalni porez na dohodak koji se plaća tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Porezni razredi i paušalni iznosi:

Što se tiče visine doprinosa, određeno je kako svi porezni obveznici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta koji ju paušalni porez na dohodak, doprinose za svoje osobno osiguranje plaća prema mjesečnoj osnovici propisanoj kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 koja za 2017. godinu iznosi 3.095,60 kuna.

Pregled vrsta doprinosa te mjesečnih iznosa doprinosa:

(Izvor podataka: Ministarstvo financija RH )

(Izvor podataka: Ministarstvo financija RH )

Zaključno možemo ustvrditi kako su promjene u godišnjim limitima dobiti i proširenje djelatnosti koje mogu ući u kategoriju paušalnih poreznih obveznika vrlo dobre vijesti kako za obrtnike, tako i za cjelokupni razvoj gospodarstva i malog i srednjeg poduzetništva te se nadamo kako će ova reforma donesti još više pozitivnih pomaka prema promjena u smjeru razvoja poduzetništva i ekonomskog oporavka zemlje.

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio koristan i informativan te da smo vam uspjeli objasniti novosti koje se odnose na promjene kod paušalnih obrta. Kao i uvijek, pozivamo vas da nam se sa svim svojim pitanjima, komentarima i prijedlozima obratite putem  e-maila  ili naše Tilio Facebook stranice.

Puno uspjeha želi vam Tilio.hr tim.