Jedna od najčešćih nedoumica vezanih uz otvaranje obrta odnosi se upravo na uvjete i procedure pokretanja vezanih obrta. Ako ste se odlučili za otvaranje obrta za čije obavljanje je zakonski propisana odgovarajuća stručna sprema, u nastavku donosimo detaljno pojašnjenje procedura i pravila na koja bi trebali obratiti pažnju te odgovoriti na pitanje kako pokrenuti vezani obrt.

Za početak je važno naglasiti kako Zakon o obrtu definira obrt kao „samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način te je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

 

Nadalje, s obzirom na vrste, obrti mogu biti:

1. Slobodni obrti – obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete za otvaranje obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema;

2. Vezani obrti – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit;

3. Povlašteni obrti – obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti.“ (Izvor: Zakon o obrtu, NN 143/2013.)

S obzirom na to da se velik broj upita koje dobivamo putem e-maila odnosi upravo na vezane obrte, u ovom tekstu ćemo se koncentrirati upravo na taj oblik obrtne djelatnosti te vam pružiti detaljan pregled svih najvažnijih dokumenata, propisa i uvjeta potrebnih za obavljanje ove vrste djelatnosti.

Naime,  Zakonom o obrtu  propisane su sljedeće odredbe o vezanim obrtima:

1.„Fizička osoba može obavljati vezani obrt ako uz opće uvjete iz članka 8. ovoga Zakona ispunjava i poseban uvjet stručne osobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita. (Zakon o obrtu, NN 143/2013., čl.9., st.1)

2. Fizička osoba koja ispunjava opće uvjete za i a ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita iz stavka 1. ovog članka i poseban uvjet iz stavka 2. ovog članka, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli radnika, u punom radnom vremenu, koji udovoljava ovim uvjetima (Zakon o obrtu, NN 143/2013. čl.9, st. 3.)

3. Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim visokim obrazovanjem, odnosno osobe s obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona (Zakon o obrtu, NN 143/2013., čl.10, st 1.)

4. Vezane obrte mogu obavljati i fizičke osobe sa završenim odgovarajućim srednje strukovnim obrazovanjem ako je sjedište obrta na području određenom Zakonom o pod  o otocima (Zakon o obrtu, NN 143/2013., čl.10, st.4

 

Kako pokrenuti vezani obrt?

Inicijalni korak u procesu otvaranja obrta je provjera da li se željena djelatnost kojom se planirate baviti nalazi na popisu vezanih, odnosno povlaštenih obrta. To možete učiniti direktno na web stranici Narodnih novina, odnosno proučiti Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08) .

U slučaju da se željena djelatnost nalazi na popisu vezanih obrta, sljedeća destinacija je Hrvatska obrtnička komora, odnosno njihove web stranice, gdje se možete informirati o detaljima vezanim uz polaganje majstorskog ispita, a mi vam ovom prilikom donosimo najvažnije informacije na koje bi bilo dobro obratiti pažnju:

 

Nadamo se da smo vam uspjeli razjasniti pitanja vezana uz otvaranje obrta te podsjećamo da nam se u slobodno obratite s vašim pitanjima, prijedlozima i komentarima putem  e-maila ili naše Tilio Facebook stranice.

Vaš Tilio.hr tim