S obzirom na trenutačnu gospodarsku situaciju sve se  više radno sposobnih građana odlučuje za pokretanje vlastitog posla, odnosno privatno poduzetništvo. Na žalost, u praksi se često događa da poduzetnici početnici teško dolaze do početnog kapitala, prvenstveno zbog toga što banke ne odobravaju zajmove bez prethodno dostavljenog poslovnog plana. Kako bi vam pomogli savladati ovaj važan korak, u nastavku pročitajte zašto je poslovni plan strateški alat poslovanja, čemu služi i kako ga kvalitetno izraditi.

 

Što je poslovni plan i zbog čega vam je potreban

Poslovni plan poduzetnicima predstavlja strateški dokument na kojemu temelje realizaciju pokretanja novog posla. Isto tako, to je osnovni instrument pri realizaciji zajma od banaka ili privlačenja investitora koji tako imaju mogućnost procijeniti profitabilnost i moguće rizike projekta u koji ulažu kapital.

Jednostavno rečeno, poslovni plan je dokument u kojemu detaljno opisujete sve relevantne interne i eksterne elemente svog poslovnog pothvata. Na njemu se temelje sve daljnje aktivnosti, odnosno, to je polazna točka s koje krećete u ostvarenje poslovnog projekta i realizaciju potencijalnih investicija.

Poslovni plan se sastoji od niza različitih operativnih mikro-planova kao što su, primjerice, proizvodni, financijski, operativni i marketinški plan. Najvažniji dio poslovnog plana je lista dugoročnih i kratkoročnih ciljeva i  odluka koje ćete donijeti u prve tri godine poslovanja. To znači da ćete, što je točnije moguće, pokušati predvidjeti što veći broj eksternih faktora koji mogu utjecati na tijek poslovanja, a koji su po svojoj prirodi izvan vaše kontrole (npr. tržišna kretanja, stanje na domaćoj i svjetskoj burzi, vremenske prilike, troškovi popravka mehanizacije u slučaju kvara  itd.).

 

Svrha poslovnog plana

Kao što je iz prethodnih paragrafa vidljivo, poslovni plan je neizbježan element svakog kvalitetno provedenog poslovnog projekta.  S obzirom na već spomenute razloge zašto vam je takav plan uopće potreban, istaknuti ćemo četiri najvažnija razloga zbog kojih vam je poslovni plan potreban te zbog čega je važno da bude napravljen na najkvalitetniji mogući način.

1. Poslovni plan je prilika za testiranje poslovne ideje. Proces izrade poslovnog plana je najbolji način za testiranje inicijalne poslovne ideje. Naime, tako možete bez rizika utvrditi da li je vaša ideja dobra ili ju treba još doraditi. U tom smislu pisanje poslovnog plana shvatite kao sigurnosnu mrežu – vjerujemo da se slažete kako je isplativije potrošiti vrijeme na izradu poslovnog plana nego da kojim slučajem, uz vrijeme, izgubite resurse i novac.

2. Pisanje poslovnog plana vam povećava šanse za uspjeh. Prije pisanja poslovnog plana morat ćete prikupiti ogromne količine informacija koje su važne za vaš posao: tko su vam konkurenti, ciljano tržište, podaci o makro i mikro okruženju – samo su neki od detalja koje ćete morati istražiti i saznati. Isto tako, detaljno planiranje i analitički pristup omogućuju vam da bolje upoznavanje sebe samih kao i prirode posla kojim ćete se baviti.

3. Poslovni plan vam povećava šanse za dobivanje kredita kod banaka ili investicija poslovnih anđela. Kao što smo spomenuli, banke na temelju poslovnog plana donose odluke o odobravanju kredita, a investitorima služe kao prikaz isplativosti projekta te zaista isplati potruditi kako bi vaš poslovni plan bio ostvariv i zanimljiv investitorima.

4. Povećava efikasnost poslovanja. Poslovni plan vam daje osnovne smjernice za poslovanje na samom početku. Dakako, s vremenom ćete, kako se poslovanje bude uhodavalo, te smjernice nadopunjavati i korigirati ovisno o tržišnim i poslovnim kretanjima.

 

Osnovni elementi poslovnog plana

Poslovni plan je, dakle, budućnost vašeg poslovanja sažeta u jednu mapu. To je tekstualni opis same poslovne ideje, poslovnih ciljeva i taktikama za realizaciju. Tijekom sastavljanja tog dokumenta sažeti ćete svoje ciljeve, taktike, strategije, ali i potencijalne poteškoće za koje postoji realna mogućnost da stanu na put ostvarenju poslovnog projekta, kao i listu načina kako se te nepredviđene situacije mogu spriječiti i najbezbolnije riješiti. Isto tako, u poslovnom planu ćete utvrditi organizacijsku strukturu tvrtke / obrta, definirati iznos potrebnog kapitala za pokretanje i održavanje posla dok ne počnete ostvarivati profit itd.

Dakle, izrada poslovnog plana je vrlo zahtjevan proces koji iziskuje velike količine energije za istraživanje i prikupljanje informacija, sposobnost predviđanja mogućih situacija te kreativan pristup rješavanju potencijalno konfliktnih situacija. Iako se poslovni planovi često razlikuju u formi, logika sastavljanja je uvijek više ili manje ista. To konkretno znači da svaki poslovni plan prati određene metodološke cjeline koje mora sadržavati.

Znači, vaš poslovni plan bez iznimke će sadržavati sljedeće dijelove:

 • Osnovne informacije o poduzetniku.  U ovom dijelu ćete prezentirati informacije koje će potencijalnom investitoru dati uvid u to čime se bavite, vlasničku strukturu te podatke iz posljednjih financijskih izvještaja (ukoliko postoje).
 • Podaci o proizvodima i uslugama . Tu ćete opisati svoj proizvod, odnosno uslugu, njegove karakteristike te tehničko-tehnološki postupak proizvodnje. Isto tako, naznačit ćete da li se radi i novom proizvodu ili modifikaciji, da li se radi o patentu, licenci, franšizi i slično.
 • Analiza tržišta i konkurencije obuhvaća opis tržišta na koje ćete nastupiti, specificirat ćete udio na tržištu, saznat ćete i nabrojati najvažnije konkurente. Nadalje, tu će biti specificirano tko su vaši potencijalni kupci i dobavljači, koji će biti primarni načini prodaje te kako planirate doseći ciljani segment potrošača.
 • Marketinška strategija. Ovdje ćete detaljno zabilježiti na koji segment tržišta ćete usmjeravati svoje marketinške aktivnosti, opisat ćete načine i troškove oglašavanja te politiku određivanja cijena.
 • Proizvodnja i distribucijski kanali. Investitore će sigurno zanimati sposobnosti i tehnički potencijali vas kao poduzetnika te da li vaš poslovni prostor, prostor za skladištenje itd. udovoljavaju propisanim standardima. Isto tako, tu ćete opisati načine servisa i brige o kupcima.
 • U ovom dijelu što detaljnije opišite planove ulaganja u poslovni projekt, očekivane izvore financiranja te očekivane poslovne rezultate koji se moraju temeljiti na stvarnim pokazateljima.
 • Podaci o poslovnim suradnicima. Za kraj, ukratko ćete opisati profil zaposlenih koji se, opet, temelji na stvarnim činjenicama te na koji način oni svojom kompetencijama mogu osigurati uspjeh poslovnog pothvata.

 

Kada detaljnije razradite navedene elemente poslovnog plana, dolazi se do strukture koji sadrži sljedeće dijelove:

 • Sažetak;
 • Osnovne informacije o poduzetniku;
 • Opis proizvoda/usluge, proces proizvodnje;
 • Informacije o tržištu (kupci, dobavljači, konkurencija);
 • Marketinški plan;
 • Projekcija troškova;
 • Identifikacija potrebnih ulaganja za početak poslovanja;
 • Očekivani rast uspješnosti poslovanja;
 • Plan novčanog tijeka;
 • Procjena rizika;
 • Organizacija poslovanja.

S obzirom kako smo svjesni da proces izrade poslovnog plana za nove poduzetnike često djeluje kao zastrašujuć i kompliciran proces, stoga podsjećamo kako vam na raspolaganju stoji Tilio.hr tim kao izvor aktualnih informacija vezanih uz logiku poslovnog planiranja i ostale ključne aspekte poslovanja : )

 

Puno uspjeha u planiranju i realizaciji poslovnih ciljeva želi vam

Vaš Tilio.hr tim